Exceli CUBEKPIMEMBER funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER

Annab vastuseks tootluse võtmenäitaja (KPI) nime, atribuudi ja mõõtme, lahtris kuvatakse nimi ja atribuut. KPI on koguseliselt mõõdetav näitaja (nt kuu kogutulu või töötaja kvartalikäive), mille abil mõõdetakse ettevõtte tootlust.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/cubekpimember-744608bf-2c62-42cd-b67a-a56109f4b03b

Muud funktsioonid
Annab vastuseks kuubihierarhia liikme või kordse Selle abil saate kontrollida, kas liige või kordne on kuubis olemas
Annab vastuseks kuubi liikme atribuudi väärtuse Selle abil saate kontrollida, kas liikme nimi on kuubis olemas, ja tagastada selle liikme jaoks määratud atribuudi
Annab vastuseks kogumi liikme number n (reitingus vastaval kohal oleva liikme) Selle funktsiooni abil saate leida kogumi ühe elemendi või mitu elementi (nt parima müügiesindaja või kümme tublimat õppurit)
Määratleb arvutatud kogumi liikmeid või kordseid, saates serveris asuvasse kuupi kogumiavaldise, mis loob kogumi ja tagastab selle siis Microsoft Office Excelisse
Annab vastuseks kogumis olevate üksuste arvu
Annab kuubist vastuseks kokkuvõtteväärtuse