Lista funcțiilor Excel cu traducere în limba engleză

Engleză Română Categorie Descriere
ABS ABS Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea absolută a unui număr

ACCRINT ACCRINT Financiare

Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobânzi periodice

ACCRINTM ACCRINTM Financiare

Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate

ACOS ACOS Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea arccosinusului unui număr

ACOSH ACOSH Matematice și trigonometrice

Returnează inversul cosinusului hiperbolic al unui număr

ACOT ACOT Matematice și trigonometrice

Returnează arccotangenta unui număr

ACOTH ACOTH Matematice și trigonometrice

Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr

ADDRESS ADDRESS Căutare și referință

Returnează o referință ca text într-o singură celulă dintr-o foaie de lucru

AGGREGATE AGGREGATE Matematice și trigonometrice

Returnează un agregat dintr-o listă sau o bază de date

AMORDEGRC AMORDEGRC Financiare

Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar utilizând o rată de amortizare

AMORLINC AMORLINC Financiare

Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar

AND AND Logice

Returnează TRUE dacă toate argumentele sunt TRUE

ARABIC ARABIC Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr

AREAS AREAS Căutare și referință

Returnează numărul de zone dintr-o referință

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Text

Returnează o matrice de valori text din orice zonă specificată

ASC ASC Text

Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la lățime întreagă (pe doi byți) în caractere cu jumătate lățime (pe un byte)

ASIN ASIN Matematice și trigonometrice

Returnează arcsinusul a unui număr

ASINH ASINH Matematice și trigonometrice

Returnează inversa sinusului hiperbolic a unui număr

ATAN ATAN Matematice și trigonometrice

Returnează arctangenta unui număr

ATAN2 ATAN2 Matematice și trigonometrice

Returnează arctangenta după coordonatele x și y

ATANH ATANH Matematice și trigonometrice

Returnează inversa tangentei hiperbolice a unui număr

AVEDEV AVEDEV Statistice

Returnează media aritmetică a abaterilor absolute ale punctelor de date de la valoarea lor medie

AVERAGE AVERAGE Statistice

Returnează media aritmetică a argumentelor

AVERAGEA AVERAGEA Statistice

Returnează media aritmetică a argumentelor, inclusiv numere, texte și valori logice

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistice

Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor dintr-o zonă care îndeplinesc un anumit criteriu

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistice

Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor care îndeplinesc mai multe criterii

BAHTTEXT BAHTTEXT Text

Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar ß (baht)

BASE BASE Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza (rădăcina) dată

BESSELI BESSELI Inginerie

Returnează funcția Bessel modificată In(x)

BESSELJ BESSELJ Inginerie

Returnează funcția Bessel Jn(x)

BESSELK BESSELK Inginerie

Returnează funcția Bessel modificată Kn(x)

BESSELY BESSELY Inginerie

Returnează funcția Bessel Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistice

Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

BETA.INV BETA.INV Statistice

Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

BETADIST BETADIST Compatibilitate

Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

BETAINV BETAINV Compatibilitate

Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

BIN2DEC BIN2DEC Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem zecimal

BIN2HEX BIN2HEX Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem hexazecimal

BIN2OCT BIN2OCT Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem octal

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistice

Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistice

Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală

BINOM.INV BINOM.INV Statistice

Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu

BINOMDIST BINOMDIST Compatibilitate

Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială

BITAND BITAND Inginerie

Returnează un „și la nivel de bit” pentru două numere

BITLSHIFT BITLSHIFT Inginerie

Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

BITOR BITOR Inginerie

Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere

BITRSHIFT BITRSHIFT Inginerie

Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

BITXOR BITXOR Inginerie

Returnează un „sau exclusiv” la nivel de biți pentru două numere

CALL CALL Programe de completare și automatizare

Apelează o procedură dintr-o bibliotecă de legături dinamice sau resursă de cod

CEILING CEILING Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său

CELL CELL Informații

Returnează informații despre formatarea, locația sau conținutul unei celule

CHAR CHAR Text

Returnează caracterul specificat de codul numeric

CHIDIST CHIDIST Compatibilitate

Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat

CHIINV CHIINV Compatibilitate

Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistice

Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistice

Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistice

Returnează testul de independență

CHITEST CHITEST Compatibilitate

Returnează testul de independență

CHOOSE CHOOSE Căutare și referință

Alege o valoare dintr-o listă de valori

CLEAN CLEAN Text

Elimină din text toate caracterele care nu pot fi imprimate

CODE CODE Text

Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un șir text

COLUMN COLUMN Căutare și referință

Returnează numărul coloanei unei referințe

COLUMNS COLUMNS Căutare și referință

Returnează numărul de coloane dintr-o referință

COMBIN COMBIN Matematice și trigonometrice

Returnează numărul de combinări pentru un număr dat de obiecte

COMBINA COMBINA Matematice și trigonometrice

Întoarce numărul de combinații (cu repetiții) pentru un număr dat de elemente

COMPLEX COMPLEX Inginerie

Efectuează conversia coeficienților reali și imaginari într-un număr complex

CONCAT CONCAT Text

Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, dar nu oferă delimitatori și nici nu ignoră argumentele goale

CONCATENATE CONCATENATE Text

Unește mai multe elemente text într-unul singur

CONFIDENCE CONFIDENCE Compatibilitate

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistice

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistice

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populație, utilizând o distribuție t Student

CONVERT CONVERT Inginerie

Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul

CORREL CORREL Statistice

Returnează coeficientul de corelație dintre două seturi de date

COS COS Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea cosinusului unui număr

COSH COSH Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr

COT COT Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr

COTH COTH Matematice și trigonometrice

Returnează cotangenta unui unghi

COUNT COUNT Statistice

Contorizează numerele din lista de argumente

COUNTA COUNTA Statistice

Contorizează valorile din lista de argumente

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistice

Contorizează numărul de celule goale dintr-o zonă

COUNTIF COUNTIF Statistice

Contorizează celulele unei zone care corespund unui anumit criteriu

COUNTIFS COUNTIFS Statistice

Contorizează numărul de celule dintr-o zonă care întrunesc mai multe criterii

COUPDAYBS COUPDAYBS Financiare

Returnează numărul de zile de la începutul perioadei cuponului până la data de decontare

COUPDAYS COUPDAYS Financiare

Returnează numărul de zile ale perioadei cuponului care conține data de decontare

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Financiare

Returnează numărul de zile de la data de decontare până la data următoare a cuponului

COUPNCD COUPNCD Financiare

Returnează data următoare a cuponului de după data de decontare

COUPNUM COUPNUM Financiare

Returnează numărul de cupoane de plată între data de decontare și data maturității

COUPPCD COUPPCD Financiare

Returnează data anterioară a cuponului, înainte de data de decontare

COVAR COVAR Compatibilitate

Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistice

Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistice

Returnează covarianța eșantion, media abaterilor produselor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date

CRITBINOM CRITBINOM Compatibilitate

Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu

CSC CSC Matematice și trigonometrice

Returnează cosecanta unui unghi

CSCH CSCH Matematice și trigonometrice

Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Cub

Returnează o proprietate, nume și măsură a indicatorului cheie de performanță (KPI) și afișează numele și proprietatea KPI este o măsurătoare cuantificabilă, cum ar fi profitul brut lunar sau venitul brut trimestrial per angajat, care este utilizat pentru a monitoriza performanțele unei companii

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Cub

Returnează un membru sau tuplu dintr-o ierarhie de cub Utilizată pentru a valida faptul că în cub există membrul sau tuplul

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Cub

Returnează valoarea unei proprietăți membru într-un cub Utilizată pentru a valida faptul că numele membrului există în interiorul cubului și pentru a returna proprietatea specificată pentru membrul respectiv

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Cub

Returnează membrul de ordin n dintr-un set Se utilizează pentru a returna unul sau mai multe elemente dintr-un set, cum ar fi cel mai bun vânzător sau cei mai buni 10 studenți

CUBESET CUBESET Cub

Definește un set calculat de membri sau tupluri prin trimiterea unei expresii setate la cubul de pe server, ceea ce creează setul, apoi returnează setul în Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Cub

Returnează numărul de elemente dintr-un set

CUBEVALUE CUBEVALUE Cub

Returnează valoarea agregată dintr-un cub

CUMIPMT CUMIPMT Financiare

Returnează dobânda acumulată plătită între două perioade

CUMPRINC CUMPRINC Financiare

Returnează capitalul cumulativ plătit la un împrumut, între două perioade

DATE DATE Dată și oră

Returnează numărul serial al unei anumite date calendaristice

DATEDIF DATEDIF Dată și oră

Calculează numărul de zile, luni sau ani dintre două date calendaristice Această funcție este utilă în formulele în care trebuie să calculați o vârstă

DATEVALUE DATEVALUE Dată și oră

Efectuează conversia unei date calendaristice sub formă de text într-un număr serial

DAVERAGE DAVERAGE Bază de date

Returnează media intrărilor de bază de date selectate

DAY DAY Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a lunii

DAYS DAYS Dată și oră

Returnează numărul de zile dintre două date

DAYS360 DAYS360 Dată și oră

Calculează numărul de zile dintre două date calendaristice, având ca bază un an cu 360 de zile

DB DB Financiare

Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării regresive cu rată fixă

DBCS DBCS Text

Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la jumătate lățime (pe un byte) în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)

DCOUNT DCOUNT Bază de date

Contorizează celulele care conțin numere într-o bază de date

DCOUNTA DCOUNTA Bază de date

Contorizează celulele care nu sunt necompletate dintr-o bază de date

DDB DDB Financiare

Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării dublu-regresive sau altă metodă specificată

DEC2BIN DEC2BIN Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem binar

DEC2HEX DEC2HEX Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem hexazecimal

DEC2OCT DEC2OCT Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem octal

DECIMAL DECIMAL Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal

DEGREES DEGREES Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia radianilor în grade

DELTA DELTA Inginerie

Testează egalitatea a două valori

DEVSQ DEVSQ Statistice

Returnează suma pătratelor abaterilor

DGET DGET Bază de date

Extrage dintr-o bază de date o singură înregistrare care satisface criteriile specificate

DISC DISC Financiare

Returnează rata de reducere pentru un titlu de valoare

DMAX DMAX Bază de date

Returnează valoarea maximă dintre intrările de bază de date selectate

DMIN DMIN Bază de date

Returnează valoarea minimă dintre intrările de bază de date selectate

DOLLAR DOLLAR Text

Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar $ (dolar)

DOLLARDE DOLLARDE Financiare

Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca fracție, într-o valoare în dolari exprimată ca număr zecimal

DOLLARFR DOLLARFR Financiare

Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca număr zecimal, într-o valoare în dolari exprimată ca fracție

DPRODUCT DPRODUCT Bază de date

Înmulțește valorile dintr-un anumit câmp de înregistrări care îndeplinesc criteriile dintr-o bază de date

DSTDEV DSTDEV Bază de date

Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date

DSTDEVP DSTDEVP Bază de date

Calculează abaterea standard pe baza întregii populații de intrări selectate dintr-o bază de date

DSUM DSUM Bază de date

Adună numerele dintr-o coloană de câmpuri a înregistrărilor dintr-o bază de date care satisfac criteriile specificate

DURATION DURATION Financiare

Returnează durata în ani a unui titlu de valoare cu dobândă periodică

DVAR DVAR Bază de date

Estimează varianța pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date

DVARP DVARP Bază de date

Calculează varianța pe baza întregii populații a intrărilor selectate dintr-o bază de date

EDATE EDATE Dată și oră

Returnează numărul serial al datei calendaristice care este numărul indicat de luni de înainte sau de după data calendaristică de început

EFFECT EFFECT Financiare

Returnează rata efectivă a dobânzii anuale

ENCODEURL ENCODEURL Web

Returnează un șir de caractere codificat ca URL

EOMONTH EOMONTH Dată și oră

Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii care este înainte sau după un număr specificat de luni

ERF ERF Inginerie

Returnează funcția de eroare

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Inginerie

Returnează funcția de eroare

ERFC ERFC Inginerie

Returnează complementara funcției de eroare

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Inginerie

Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informații

Returnează un număr ce corespunde unui tip de eroare

EUROCONVERT EUROCONVERT Programe de completare și automatizare

Efectuează conversia unui număr în euro, conversia unui număr din euro într-o valută participantă la euro sau conversia unui număr dintr-o valută participantă la euro în alta, utilizând euro ca intermediar (triangulație)

EVEN EVEN Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg par

EXACT EXACT Text

Verifică dacă două valori text sunt identice

EXP EXP Matematice și trigonometrice

Returnează

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistice

Returnează distribuția exponențială

EXPONDIST EXPONDIST Compatibilitate

Returnează distribuția exponențială

F.DIST F.DIST Statistice

Returnează distribuția de probabilitate F

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistice

Returnează distribuția de probabilitate F

F.INV F.INV Statistice

Returnează inversa distribuției de probabilitate F

F.INV.RT F.INV.RT Statistice

Returnează inversa distribuției de probabilitate F

F.TEST F.TEST Statistice

Returnează rezultatul unui test F

FACT FACT Matematice și trigonometrice

Returnează factorialul unui număr

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematice și trigonometrice

Returnează dublul factorial al unui număr

FALSE FALSE Logice

Returnează valoarea logică FALSE

FDIST FDIST Compatibilitate

Returnează distribuția de probabilitate F

FILTER FILTER Căutare și referință

Filtrează o zonă de date pe baza criteriilor pe care le definiți

FILTERXML FILTERXML Web

Returnează date specifice din conținutul XML, folosind calea XPath specificată

FIND, FINDBs FIND, FINDB Text

Găsește o valoare text în interiorul alteia (sensibil la caractere mari și mici)

FINV FINV Statistice

Returnează inversa distribuției de probabilitate F

FISHER FISHER Statistice

Returnează transformarea Fisher

FISHERINV FISHERINV Statistice

Returnează inversa transformării Fisher

FIXED FIXED Text

Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale

FLOOR FLOOR Compatibilitate

Rotunjește un număR în jos, înspRe zeRo

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său

FORECAST FORECAST Statistice

Returnează o valoare dintr-o tendință liniară

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistice

Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente (istorice), utilizând versiunea AAA a algoritmului ETS (Exponential Triple Smoothing – Netezire exponențială triplă)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistice

Returnează un interval de încredere pentru valoarea prognozată, la data țintă specificată

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistice

Returnează lungimea modelului repetitiv pe care îl detectează Excel pentru seria de timp specificată

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistice

Returnează o valoare statistică, rezultat al prognozei de serie de timp

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistice

Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente

FORMULATEXT FORMULATEXT Căutare și referință

Returnează formula din referința dată ca text

FREQUENCY FREQUENCY Statistice

Returnează o distribuție a frecvenței ca matrice verticală

FTEST FTEST Compatibilitate

RetuRnează Rezultatul unui test F

FV FV Financiare

Returnează valoarea viitoare a unei investiții

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Financiare

Returnează valoarea viitoare a unui capital inițial după aplicarea unei serii de rate de dobânzi compuse

GAMMA GAMMA Statistice

Returnează valoarea funcției Gamma

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistice

Returnează distribuția Gamma

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistice

Returnează inversa distribuției cumulative Gamma

GAMMADIST GAMMADIST Compatibilitate

Returnează distribuția Gamma

GAMMAINV GAMMAINV Compatibilitate

Returnează inversa distribuției cumulative Gamma

GAMMALN GAMMALN Statistice

Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistice

Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistice

Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard

GCD GCD Matematice și trigonometrice

Returnează cel mai mare divizor comun

GEOMEAN GEOMEAN Statistice

Returnează media geometrică

GESTEP GESTEP Inginerie

Testează dacă un număr este mai mare decât o valoare de prag

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Căutare și referință

Returnează datele stocate într-un raport PivotTable

GROWTH GROWTH Statistice

Returnează valori dintr-o tendință exponențială

HARMEAN HARMEAN Statistice

Returnează media armonică

HEX2BIN HEX2BIN Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem binar

HEX2DEC HEX2DEC Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem zecimal

HEX2OCT HEX2OCT Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem octal

HLOOKUP HLOOKUP Căutare și referință

Caută în rândul de sus al unei matrice și returnează valoarea celulei indicate

HOUR HOUR Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-o oră

HYPERLINK HYPERLINK Căutare și referință

Creează o comandă rapidă sau un salt care deschide un document stocat pe un server de rețea, în intranet sau pe internet

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistice

Returnează distribuția hipergeometrică

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Compatibilitate

Returnează distribuția hipergeometrică

IF IF Logice

Specifică un test logic de executat

IFERROR IFERROR Logice

Returnează o valoare specificată de dvs dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei

IFNA IFNA Logice

Returnează o valoare specificată de dvs dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei

IFS IFS Logice

Verifică dacă una sau mai multe condiții sunt îndeplinite și returnează o valoare care corespunde primei condiții TRUE

IMABS IMABS Inginerie

Returnează valoarea absolută (modul) a unui număr complex

IMAGINARY IMAGINARY Inginerie

Returnează coeficientul imaginar al unui număr complex

IMARGUMENT IMARGUMENT Inginerie

Returnează argumentul theta, un unghi exprimat în radiani

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Inginerie

Returnează conjugata complexă a unui număr complex

IMCOS IMCOS Inginerie

Returnează cosinusul unui număr complex

IMCOSH IMCOSH Inginerie

Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex

IMCOT IMCOT Inginerie

Returnează cotangenta unui număr complex

IMCSC IMCSC Inginerie

Returnează cosecanta unui număr complex

IMCSCH IMCSCH Inginerie

Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex

IMDIV IMDIV Inginerie

Returnează câtul a două numere complexe

IMEXP IMEXP Inginerie

Returnează exponențiala unui număr complex

IMLN IMLN Inginerie

Returnează logaritmul natural al unui număr complex

IMLOG10 IMLOG10 Inginerie

Returnează logaritmul în bază 10 al unui număr complex

IMLOG2 IMLOG2 Inginerie

Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex

IMPOWER IMPOWER Inginerie

Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă

IMPRODUCT IMPRODUCT Inginerie

Returnează produsul unor numere complexe

IMREAL IMREAL Inginerie

Returnează coeficientul real al unui număr complex

IMSEC IMSEC Inginerie

Returnează secanta unui număr complex

IMSECH IMSECH Inginerie

Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex

IMSIN IMSIN Inginerie

Returnează sinusul unui număr complex

IMSINH IMSINH Inginerie

Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex

IMSQRT IMSQRT Inginerie

Returnează rădăcina pătrată a unui număr complex

IMSUB IMSUB Inginerie

Returnează diferența dintre două numere complexe

IMSUM IMSUM Inginerie

Returnează suma unor numere complexe

IMTAN IMTAN Inginerie

Returnează tangenta unui număr complex

INDEX INDEX Căutare și referință

Utilizează un index pentru a selecta o valoare dintr-o referință sau dintr-o matrice

INDIRECT INDIRECT Căutare și referință

Returnează o referință indicată printr-o valoare text

INFO INFO Informații

Returnează informații despre mediul de operare curent

INT INT Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg

INTERCEPT INTERCEPT Statistice

Returnează intersecția liniei de regresie liniară

INTRATE INTRATE Financiare

Returnează rata dobânzii pentru un titlu de valoare complet investit

IPMT IPMT Financiare

Returnează dobânda de plată pentru o investiție pe o perioadă dată

IRR IRR Financiare

Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar

ISBLANK ISBLANK Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este necompletată

ISERR ISERR Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este orice altă valoare de eroare decât #N/A

ISERROR ISERROR Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este orice valoare de eroare

ISEVEN ISEVEN Informații

Returnează TRUE dacă numărul este par

ISFORMULA ISFORMULA Informații

Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă

ISLOGICAL ISLOGICAL Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare logică

ISNA ISNA Informații

Returnează TRUE dacă valoarea reprezintă valoarea de eroare #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Informații

Returnează TRUE dacă valoarea nu este un text

ISNUMBER ISNUMBER Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este un număr

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematice și trigonometrice

Returnează un număr care este rotunjit în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

ISODD ISODD Informații

Returnează TRUE dacă numărul este impar

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Dată și oră

Returnează numărul săptămânii ISO din an, pentru o dată calendaristică introdusă

ISPMT ISPMT Financiare

Calculează dobânda plătită pe parcursul unei perioade specificate a unei investiții

ISREF ISREF Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este o referință

ISTEXT ISTEXT Informații

Returnează TRUE dacă valoarea este text

JIS JIS Text

Transformă caracterele la jumătate lățime (pe un byte) dintr-un șir în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)

KURT KURT Statistice

Returnează coeficientul Kurt al unui set de date

LARGE LARGE Statistice

Returnează a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date

LCM LCM Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea celui mai mic multiplu comun

LEFT, LEFTBs LEFT, LEFTB Text

Returnează cele mai din stânga caractere ale unei valori text

LEN, LENBs LEN și LENB Text

Returnează numărul de caractere dintr-un șir text

LET Let Matematice și trigonometrice

Atribuie nume pentru rezultate de calcul, pentru a permite stocarea calculelor intermediare, a valorilor sau definirea numelor dintr-o formulă

LINEST LINEST Statistice

Returnează parametrii unei tendințe liniare

LN LN Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr

LOG LOG Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea logaritmului unui număr într-o bază dată

LOG10 LOG10 Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea logaritmului în bază 10 al unui număr

LOGEST LOGEST Statistice

Returnează parametrii unei tendințe exponențiale

LOGINV LOGINV Compatibilitate

Returnează inversa distribuției cumulative lognormale

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistice

Returnează distribuția cumulativă lognormală

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistice

Returnează inversa distribuției cumulative lognormale

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Compatibilitate

Returnează distribuția cumulativă lognormală

LOOKUP LOOKUP Căutare și referință

Caută valori într-un vector sau într-o matrice

LOWER LOWER Text

Efectuează conversia literelor unui text în litere mici

MATCH MATCH Căutare și referință

Caută valori într-o referință sau într-o matrice

MAX MAX Statistice

Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente

MAXA MAXA Statistice

Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice

MAXIFS MAXIFS Statistice

Returnează valoarea maximă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii

MDETERM MDETERM Matematice și trigonometrice

Returnează determinantul unei matrice

MDURATION MDURATION Financiare

Returnează durata Macauley modificată pentru o hârtie de valoare cu valoare nominală presupusă de 100 lei

MEDIAN MEDIAN Statistice

Returnează mediana numerelor date

MID, MIDBs MID, MIDB Text

Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir de text începând de la o poziție specificată

MIN MIN Statistice

Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente

MINA MINA Statistice

Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice

MINIFS MINIFS Statistice

Returnează valoarea minimă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii

MINUTE MINUTE Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-un minut

MINVERSE MINVERSE Matematice și trigonometrice

Returnează matricea inversă a unei matrice

MIRR MIRR Financiare

Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar pozitive și negative finanțate la diferite rate

MMULT MMULT Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea produsului matricial a două matrice

MOD MOD Matematice și trigonometrice

Returnează restul unei împărțiri

MODE MODE Compatibilitate

Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date

MODE.MULT MODE.MULT Statistice

Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistice

Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date

MONTH MONTH Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-o lună

MROUND MROUND Matematice și trigonometrice

Returnează un număr rotunjit la multiplul dorit

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea multinomială a unui set de numere

MUNIT MUNIT Matematice și trigonometrice

Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată

N N Informații

Returnează o valoare transformată în număr

NA NA Informații

Returnează valoarea de eroare #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistice

Returnează distribuția binomială negativă

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Compatibilitate

Returnează distribuția binomială negativă

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Dată și oră

Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Dată și oră

Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend

NOMINAL NOMINAL Financiare

Returnează rata nominală anuală a dobânzii

NORM.DIST NORM.DIST Statistice

Returnează distribuția normală cumulativă

NORM.INV NORM.INV Compatibilitate

Returnează inversa distribuției normale cumulative

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistice

Returnează distribuția normală cumulativă standard

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistice

Returnează inversa distribuției normale cumulative standard

NORMDIST NORMDIST Compatibilitate

Returnează distribuția normală cumulativă

NORMINV NORMINV Statistice

Returnează inversa distribuției normale cumulative

NORMSDIST NORMSDIST Compatibilitate

Returnează distribuția normală cumulativă standard

NORMSINV NORMSINV Compatibilitate

Returnează inversa distribuției normale cumulative standard

NOT NOT Logice

Inversează valoarea logică a argumentului

NOW NOW Dată și oră

Returnează numărul serial al datei și orei curente

NPER NPER Financiare

Returnează numărul de perioade pentru o investiție

NPV NPV Financiare

Returnează valoarea netă actuală a unei investiții bazată pe o serie de fluxuri de numerar periodice și a unei rate de reducere

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Text

Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale

OCT2BIN OCT2BIN Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem binar

OCT2DEC OCT2DEC Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem zecimal

OCT2HEX OCT2HEX Inginerie

Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem hexazecimal

ODD ODD Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg impar

ODDFPRICE ODDFPRICE Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are prima perioadă anormală

ODDFYIELD ODDFYIELD Financiare

Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are prima perioadă anormală

ODDLPRICE ODDLPRICE Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are ultima perioadă anormală

ODDLYIELD ODDLYIELD Financiare

Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are ultima perioadă anormală

OFFSET OFFSET Căutare și referință

Returnează poziția relativă, față de o referință dată

OR OR Logice

Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este TRUE

PDURATION PDURATION Financiare

Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată

PEARSON PEARSON Statistice

Returnează coeficientul de corelație Pearson

PERCENTILE PERCENTILE Compatibilitate

Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistice

Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 01, exclusiv

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistice

Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval

PERCENTRANK PERCENTRANK Compatibilitate

Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistice

Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (01, exclusiv) al setului de date

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistice

Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date

PERMUT PERMUT Statistice

Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistice

Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor

PHI PHI Statistice

Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard

PHONETIC PHONETIC Text

Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un șir text

PI PI Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea numărului pi

PMT PMT Financiare

Returnează plata periodică pentru o anuitate

POISSON POISSON Compatibilitate

Returnează distribuția Poisson

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistice

Returnează distribuția Poisson

POWER POWER Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea unui număr ridicat la o putere

PPMT PPMT Financiare

Returnează plata de capital pentru o investiție pe o perioadă dată

PRICE PRICE Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă periodică

PRICEDISC PRICEDISC Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare cu reducere

PRICEMAT PRICEMAT Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă la maturitate

PROB PROB Statistice

Returnează probabilitatea ca valorile dintr-un interval să fie între două limite

PRODUCT PRODUCT Matematice și trigonometrice

Înmulțește argumentele funcției

PROPER PROPER Text

Scrie cu literă mare prima literă din fiecare cuvânt al unei valori text

PV PV Financiare

Returnează valoarea actuală a unei investiții

QUARTILE QUARTILE Compatibilitate

Returnează cuartila unui set de date

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistice

Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor percentile din 01, exclusiv

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistice

Returnează cuartila unui set de date

QUOTIENT QUOTIENT Matematice și trigonometrice

Returnează întregul unei împărțiri

RADIANS RADIANS Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia gradelor în radiani

RAND RAND Matematice și trigonometrice

Returnează un număr aleator între 0 și 1

RANDARRAY RANDARRAY Matematice și trigonometrice

Returnează o matrice de numere aleatoare între 0 și 1 Cu toate acestea, puteți specifica numărul de rânduri și coloane pentru a completa, valorile minime și maxime și dacă să returnați numere întregi sau valori zecimale

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematice și trigonometrice

Returnează un număr aleator cuprins între numerele specificate

RANK RANK Compatibilitate

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

RANK.AVG RANK.AVG Statistice

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

RANK.EQ RANK.EQ Statistice

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

RATE RATE Financiare

Returnează rata dobânzii pentru o perioadă de anuitate

RECEIVED RECEIVED Financiare

Returnează suma primită la maturitate pentru o hârtie de valoare integral investită

REGISTER.ID REGISTER.ID Programe de completare și automatizare

Returnează ID-ul de înregistrare a bibliotecii de legături dinamice (DLL) sau a resursei de cod care a fost înregistrată anterior

REPLACE, REPLACEBs REPLACE, REPLACEB Text

Înlocuiește caractere dintr-un text

REPT REPT Text

Repetă textul de un număr dat de ori

RIGHT, RIGHTBs RIGHT, RIGHTB Text

Returnează cele mai din dreapta caractere ale unei valori text

ROMAN ROMAN Matematice și trigonometrice

Efectuează conversia în cifre romane a unui număr cu cifre arabe, ca text

ROUND ROUND Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în jos, înspre zero

ROUNDUP ROUNDUP Matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr în sus, dinspre zero

ROW ROW Căutare și referință

Returnează numărul de rând al unei referințe

ROWS ROWS Căutare și referință

Returnează numărul de rânduri al unei referințe

RRI RRI Financiare

Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții

RSQ RSQ Statistice

Returnează pătratul coeficientului Pearson de corelație a momentelor produselor

RTD RTD Căutare și referință

Regăsește date în timp real dintr-un program care acceptă automatizarea COM

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB Text

Găsește o valoare text în interiorul alteia (nu este sensibil la caractere mari și mici)

SEC SEC Matematice și trigonometrice

Returnează secanta unui unghi

SECH SECH Matematice și trigonometrice

Returnează secanta hiperbolică a unui unghi

SECOND SECOND Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-o secundă

SEQUENCE SEQUENCE Matematice și trigonometrice

Generează o listă de numere secvențiale într-o matrice, cum ar fi 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Matematice și trigonometrice

Returnează suma unei serii de puteri, pe baza formulei

SHEET SHEET Informații

Returnează numărul foii pentru foaia dată ca referință

SHEETS SHEETS Informații

Returnează numărul de foi dintr-o referință

SIGN SIGN Matematice și trigonometrice

Returnează semnul unui număr

SIN SIN Matematice și trigonometrice

Returnează sinusul unui unghi dat

SINH SINH Matematice și trigonometrice

Returnează sinusul hiperbolic al unui număr

SKEW SKEW Statistice

Returnează asimetria unei distribuții

SKEW.P SKEW.P Statistice

Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale

SLN SLN Financiare

Returnează amortizarea liniară a unui mijloc fix pentru o perioadă

SLOPE SLOPE Statistice

Returnează panta unei regresii liniare

SMALL SMALL Statistice

Returnează a k-a valoare minimă dintr-un set de date

SORT SORT Căutare și referință

Sortează conținutul unei zone sau matrice

SORTBY SORTBY Căutare și referință

Sortează conținutul unei zone sau matrice pe baza valorilor dintr-o zonă sau dintr-o matrice corespunzătoare

SQRT SQRT Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea pozitivă a rădăcinii pătrate

SQRTPI SQRTPI Matematice și trigonometrice

Returnează valoarea rădăcinii pătrate din (număr * pi)

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistice

Returnează o valoare normalizată

STDEV STDEV Compatibilitate

Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion

STDEV.P STDEV.P Statistice

Calculează abaterea standard pe baza întregii populații

STDEV.S STDEV.S Statistice

Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion

STDEVA STDEVA Statistice

Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice

STDEVP STDEVP Compatibilitate

Calculează abaterea standard pe baza întregii populații

STDEVPA STDEVPA Statistice

Calculează abaterea standard pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

STEYX STEYX Statistice

Returnează eroarea standard a valorii estimate y pentru fiecare valoare x din regresie

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Text

Înlocuiește un text vechi cu unul nou, într-un șir text

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematice și trigonometrice

Returnează subtotalul unei liste sau baze de date

SUM SUM Matematice și trigonometrice

Adună argumentele funcției

SUMIF SUMIF Matematice și trigonometrice

Adună conținutul celulelor specificate, după un criteriu dat

SUMIFS SUMIFS Matematice și trigonometrice

Adaugă celulele dintr-o zonă care îndeplinesc mai multe criterii

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matematice și trigonometrice

Returnează suma produselor componentelor unei matrice corespondente

SUMSQ SUMSQ Matematice și trigonometrice

Returnează suma pătratelor argumentelor

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematice și trigonometrice

Returnează suma diferențelor pătratelor valorilor corespondente din două matrice

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematice și trigonometrice

Returnează suma sumei pătratelor valorilor corespondente din două matrice

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematice și trigonometrice

Returnează suma pătratelor diferențelor valorilor corespondente din două matrice

SWITCH SWITCH Logice

Evaluează o expresie comparând-o cu o listă de valori și returnează rezultatul corespunzător primei valori care se potrivește Dacă nu există nicio potrivire, poate fi returnată o valoare implicită opțională

SYD SYD Financiare

Returnează amortizarea accelerată a unui mijloc fix pentru o perioadă specificată

T T Text

Efectuează conversia argumentelor în text

T.DIST T.DIST Statistice

Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistice

Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistice

Returnează distribuția t Student

T.INV T.INV Statistice

Returnează valoarea t a distribuției t Student ca funcție de probabilitate și grade de libertate

T.INV.2T T.INV.2T Statistice

Returnează inversul distribuției t Student

T.TEST T.TEST Statistice

Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student

TAN TAN Matematice și trigonometrice

Returnează tangenta unui număr

TANH TANH Matematice și trigonometrice

Returnează tangenta hiperbolică a unui număr

TBILLEQ TBILLEQ Financiare

Returnează rentabilitatea în echivalent-bond pentru un bon de tezaur

TBILLPRICE TBILLPRICE Financiare

Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru un bon de tezaur

TBILLYIELD TBILLYIELD Financiare

Returnează randamentul unui bon de tezaur

TDIST TDIST Compatibilitate

Returnează distribuția t Student

TEXT TEXT Text

Formatează un număr și îi face conversia în text

TEXTJOIN TEXTJOIN Text

Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, incluzând un delimitator specificat între fiecare valoare text care va fi combinată Dacă delimitatorul este un șir de text gol, funcția va concatena efectiv zonele

TIME TIME Dată și oră

Returnează numărul serial al unei valori de timp specificate

TIMEVALUE TIMEVALUE Dată și oră

Efectuează conversia unei ore sub formă de text într-un număr serial

TINV TINV Compatibilitate

Returnează inversul distribuției t Student

TODAY TODAY Dată și oră

Returnează numărul serial al datei calendaristice curente

TRANSPOSE TRANSPOSE Căutare și referință

Returnează transpusa unei matrice

TREND TREND Statistice

Returnează valori dintr-o tendință liniară

TRIM TRIM Text

Elimină spațiile din text

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistice

Returnează media din interiorul unui set de date

TRUE TRUE Logice

Returnează valoarea logică TRUE

TRUNC TRUNC Matematice și trigonometrice

Trunchiază un număr la un întreg

TTEST TTEST Compatibilitate

Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student

TYPE TYPE Informații

Returnează un număr indicând tipul de date al unei valori

UNICHAR UNICHAR Text

Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată

UNICODE UNICODE Text

Returnează numărul (punct de cod) care corespunde primului caracter din text

UNIQUE UNIQUE Căutare și referință

Returnează o listă de valori unice dintr-o listă sau o zonă

UPPER UPPER Text

Efectuează conversia literelor textului în majuscule

VALUE VALUE Text

Efectuează conversia unui argument text în număr

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Text

Returnează textul din orice valoare specificată

VAR VAR Compatibilitate

Estimează varianța pe baza unui eșantion

VAR.P VAR.P Statistice

Calculează varianța pe baza întregii populații

VAR.S VAR.S Statistice

Estimează varianța pe baza unui eșantion

VARA VARA Statistice

Estimează varianța pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice

VARP VARP Compatibilitate

Calculează varianța pe baza întregii populații

VARPA VARPA Statistice

Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

VDB VDB Financiare

Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată sau parțială, utilizând metoda amortizării regresive

VLOOKUP VLOOKUP Căutare și referință

Caută în prima coloană a unei matrice și se deplasează pe rând pentru a returna valoarea unei celule

WEBSERVICE WEBSERVICE Web

Returnează date dintr-un serviciu web

WEEKDAY WEEKDAY Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a săptămânii

WEEKNUM WEEKNUM Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-un număr reprezentând numărul săptămânii respective din an

WEIBULL WEIBULL Compatibilitate

Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistice

Returnează distribuția Weibull

WORKDAY WORKDAY Dată și oră

Returnează numărul serial al datei calendaristice care este înainte sau după un număr specificat de zile lucrătoare

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Dată și oră

Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend

XIRR XIRR Financiare

Returnează rata internă de rentabilitate pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică

XLOOKUP XLOOKUP Căutare și referință

Caută o zonă sau o matrice și returnează un element corespunzător primei potriviri pe care o găsește Dacă nu există o corespondență, atunci XLOOKUP poate returna cea mai apropiată (aproximativă)

XMATCH XMATCH Căutare și referință

Returnează poziția relativă a unui element dintr-o matrice sau o zonă de celule

XNPV XNPV Financiare

Returnează valoarea actuală netă pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică

XOR XOR Logice

Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele

YEAR YEAR Dată și oră

Efectuează conversia unui număr serial într-un an

YEARFRAC YEARFRAC Dată și oră

Returnează fracțiunea din an pe care o reprezintă numărul de zile întregi cuprinse între data calendaristică de început și cea de sfârșit

YIELD YIELD Financiare

Returnează randamentul unui titlu de valoare care plătește dobândă periodic

YIELDDISC YIELDDISC Financiare

Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare cu reducere; de exemplu, un bon de tezaur

YIELDMAT YIELDMAT Financiare

Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate

Z.TEST Z.TEST Statistice

Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z

ZTEST ZTEST Compatibilitate

Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z