Traducerea funcției Excel CHOOSE în limba română

Română Engleză
CHOOSE CHOOSE

Alege o valoare dintr-o listă de valori.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/funcția-choose-fc5c184f-cb62-4ec7-a46e-38653b98f5bc

Alte funcții
Returnează o referință ca text într-o singură celulă dintr-o foaie de lucru
Returnează numărul de zone dintr-o referință
Returnează numărul coloanei unei referințe
Returnează numărul de coloane dintr-o referință
Filtrează o zonă de date pe baza criteriilor pe care le definiți
Returnează formula din referința dată ca text
Returnează datele stocate într-un raport PivotTable
Caută în rândul de sus al unei matrice și returnează valoarea celulei indicate
Creează o comandă rapidă sau un salt care deschide un document stocat pe un server de rețea, în intranet sau pe internet
Utilizează un index pentru a selecta o valoare dintr-o referință sau dintr-o matrice
Returnează o referință indicată printr-o valoare text
Caută valori într-un vector sau într-o matrice
Caută valori într-o referință sau într-o matrice
Returnează poziția relativă, față de o referință dată
Returnează numărul de rând al unei referințe
Returnează numărul de rânduri al unei referințe
Regăsește date în timp real dintr-un program care acceptă automatizarea COM
Sortează conținutul unei zone sau matrice
Sortează conținutul unei zone sau matrice pe baza valorilor dintr-o zonă sau dintr-o matrice corespunzătoare
Returnează transpusa unei matrice
Returnează o listă de valori unice dintr-o listă sau o zonă
Caută în prima coloană a unei matrice și se deplasează pe rând pentru a returna valoarea unei celule
Caută o zonă sau o matrice și returnează un element corespunzător primei potriviri pe care o găsește Dacă nu există o corespondență, atunci XLOOKUP poate returna cea mai apropiată (aproximativă)
Returnează poziția relativă a unui element dintr-o matrice sau o zonă de celule