Excel funkciju saraksts ar tulkojumu angļu valodā

Angļu Latvietis Kategorija Apraksts
ABS ABS Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa absolūto vērtību

ACCRINT ACCRINT Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru periodiski tiek maksāti procenti

ACCRINTM ACCRINTM Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru procenti tiek maksāti perioda beigās

ACOS ACOS Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa arkkosinusu

ACOSH ACOSH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko kosinusu

ACOT ACOT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa arktangensu

ACOTH ACOTH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu

ADDRESS ADDRESS Meklēšanas un atsauces

Atgriež atsauci uz vienu šūnu darblapā kā tekstu

AGGREGATE AGGREGATE Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež apkopojumu sarakstā vai datu bāzē

AMORDEGRC AMORDEGRC Finanšu

Atgriež nolietojumu katrā grāmatvedības periodā, izmantojot nolietojuma koeficientu

AMORLINC AMORLINC Finanšu

Atgriež nolietojumu katram grāmatvedības periodam

AND AND Loģiskā

Atgriež TRUE, ja visi tās argumenti ir TRUE

ARABIC ARABIC Matemātikas un trigonometrijas

Romiešu ciparu skaitli pārvērš par arābu ciparu skaitli

AREAS AREAS Meklēšanas un atsauces

Atgriež apgabalu skaitu atsaucē

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekstas

Atgriež teksta vērtību masīvu no jebkura norādītā diapazona

ASC ASC Tekstas

Maina pilna platuma (dubultbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pusplatuma (vienbaita) rakstzīmēm

ASIN ASIN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa arksinusu

ASINH ASINH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko sinusu

ATAN ATAN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa arktangensu

ATAN2 ATAN2 Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež arktangensu no x un y koordinātēm

ATANH ATANH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko tangensu

AVEDEV AVEDEV Statistiskā

Atgriež vidējo vērtību datu punktu absolūtajām novirzēm no vidējā

AVERAGE AVERAGE Statistiskā

Atgriež argumentu vidējo vērtību

AVERAGEA AVERAGEA Statistiskā

Atgriež argumentu vidējo vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistiskā

Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām diapazonā, kas atbilst šiem kritērijiem

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistiskā

Atgriež vairākiem kritērijiem atbilstošo šūnu vidējo vērtību (vidējo aritmētisko)

BAHTTEXT BAHTTEXT Tekstas

Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot ß (bahta) valūtas formātu

BASE BASE Matemātikas un trigonometrijas

Pārvērš skaitli par tekstuālu attēlojumu ar attiecīgo bāzi

BESSELI BESSELI Tehniskā

Atgriež modificēto Beseļa funkciju In(x)

BESSELJ BESSELJ Tehniskā

Atgriež Beseļa funkciju Jn(x)

BESSELK BESSELK Tehniskā

Atgriež modificēto Beseļa funkciju Kn(x)

BESSELY BESSELY Tehniskā

Atgriež Beseļa funkciju Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistiskā

Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

BETA.INV BETA.INV Statistiskā

Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

BETADIST BETADIST Saderības

Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

BETAINV BETAINV Saderības

Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

BIN2DEC BIN2DEC Tehniskā

Bināru skaitli konvertē par decimālu

BIN2HEX BIN2HEX Tehniskā

Bināru skaitli konvertē par heksadecimālu

BIN2OCT BIN2OCT Tehniskā

Bināru skaitli konvertē par oktālu

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistiskā

Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistiskā

Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu

BINOM.INV BINOM.INV Statistiskā

Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

BINOMDIST BINOMDIST Saderības

Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

BITAND BITAND Tehniskā

Atgriež divu skaitļu vērtību “Bitwise And”

BITLSHIFT BITLSHIFT Tehniskā

Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

BITOR BITOR Tehniskā

Atgriež 2 skaitļu divu bitu vērtību OR

BITRSHIFT BITRSHIFT Tehniskā

Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

BITXOR BITXOR Tehniskā

Atgriež divu skaitļu bitu vērtību “Izņemot Vai“

CALL CALL Pievienojumprogrammas un automatizācijas

Izsauc procedūru dinamisko saišu bibliotēkā vai kodu resursā

CEILING CEILING Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

CEILING.MATH CEILING.MATH Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

CELL CELL Informācijas

Atgriež informāciju par šūnas formatējumu, atrašanās vietu vai saturu

CHAR CHAR Tekstas

Atgriež ar koda numuru noteiktu rakstzīmi

CHIDIST CHIDIST Saderības

Atgriež hī kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

CHIINV CHIINV Saderības

Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistiskā

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistiskā

Atgriež hī kvadrāta sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistiskā

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistiskā

Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistiskā

Atgriež neatkarības pārbaudi

CHITEST CHITEST Saderības

Atgriež neatkarības pārbaudi

CHOOSE CHOOSE Meklēšanas un atsauces

No vērtību saraksta izvēlas vērtību

CLEAN CLEAN Tekstas

No teksta noņem visas nedrukājamās rakstzīmes

CODE CODE Tekstas

Atgriež teksta virknes pirmās rakstzīmes skaitlisko kodu

COLUMN COLUMN Meklēšanas un atsauces

Atgriež atsauces kolonnas numuru

COLUMNS COLUMNS Meklēšanas un atsauces

Atgriež kolonnu skaitu atsaucē

COMBIN COMBIN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež norādītā objektu skaita kombināciju skaitu

COMBINA COMBINA Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju skaitu (ar atkārtojumiem).

COMPLEX COMPLEX Tehniskā

Konvertē reālos un iedomātos koeficientus par saliktu skaitli

CONCAT CONCAT Tekstas

Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm, bet nenodrošina norobežotāju vai IgnoreEmpty argumentus.

CONCATENATE CONCATENATE Tekstas

Savieno vairākus teksta vienumus vienā teksta vienumā

CONFIDENCE CONFIDENCE Saderības

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistiskā

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistiskā

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t sadalījumu

CONVERT CONVERT Tehniskā

Konvertē skaitli no vienas mērvienību sistēmas citā

CORREL CORREL Statistiskā

Atgriež korelācijas koeficientu starp divām datu kopām

COS COS Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa kosinusu

COSH COSH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

COT COT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

COTH COTH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež leņķa kotangensu

COUNT COUNT Statistiskā

Saskaita kopējo skaitļu daudzumu argumentu sarakstā

COUNTA COUNTA Statistiskā

Saskaita kopējo vērtību daudzumu argumentu sarakstā

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistiskā

Diapazonā saskaita tukšās šūnas

COUNTIF COUNTIF Statistiskā

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst dotajiem kritērijiem

COUNTIFS COUNTIFS Statistiskā

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst vairākiem kritērijiem

COUPDAYBS COUPDAYBS Finanšu

Atgriež dienu skaitu no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam

COUPDAYS COUPDAYS Finanšu

Atgriež dienu skaitu kupona periodā, kurā ietverts apmaksas datums

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Finanšu

Atgriež dienu skaitu no apmaksas datuma līdz nākamajam kupona datumam

COUPNCD COUPNCD Finanšu

Atgriež nākamo kupona datumu pēc apmaksas datuma

COUPNUM COUPNUM Finanšu

Atgriež kuponu skaitu, kas maksājami no apmaksas datuma līdz dzēšanas datumam

COUPPCD COUPPCD Finanšu

Atgriež iepriekšējo kupona datumu pirms apmaksas datuma

COVAR COVAR Saderības

Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistiskā

Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistiskā

Atgriež izlases kovariācijas koeficientu – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās

CRITBINOM CRITBINOM Saderības

Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

CSC CSC Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež leņķa kosekansu

CSCH CSCH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kuba

Atgriež izpildes pamatrādītāja (KPI) nosaukumu, rekvizītu un mērījumu, kā arī šūnā parāda nosaukumu un rekvizītu. KPI ir daudzumu nosakošs mērījums, piemēram, mēneša bruto peļņa vai ceturkšņa darbinieku apgrozījums, ko izmanto, lai pārraudzītu uzņēmuma veiktspēju.

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kuba

Atgriež dalībnieku vai kortežu kuba hierarhijā. Lietojiet, lai pārbaudītu, vai konkrētais dalībnieks vai kortežs ir kubā.

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kuba

Atgriež dalībnieka rekvizīta vērtību kubā. Lietojiet, lai pārbaudītu, vai kubā ir dalībnieka vārds, un atgrieztu noteiktu šī dalībnieka rekvizītu.

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kuba

Atgriež n-to vai novērtēto dalībnieku kopā. Izmantojiet, lai atgrieztu vienu vai vairākus elementus kopā, piemēram, labāko pārdevēju vai 10 labākos studentus.

CUBESET CUBESET Kuba

Definē aprēķinātu dalībnieku vai kortežu kopu, sūtot kopas izteiksmi uz servera kubu, kas veido kopu, un pēc tam šo kopu atgriež programmā Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kuba

Atgriež iestatīto vienumu skaitu kopā.

CUBEVALUE CUBEVALUE Kuba

Atgriež apkopoto vērtību no kuba.

CUMIPMT CUMIPMT Finanšu

Atgriež kumulatīvos procentus, kas samaksāti starp diviem periodiem

CUMPRINC CUMPRINC Finanšu

Atgriež kumulatīvo pamatsummu, kas samaksāta par aizdevumu starp diviem periodiem

DATE DATE Datums un laiks

Atgriež noteikta datuma sērijas numuru

DATEDIF DATEDIF Datums un laiks

Aprēķina dienu, mēnešu vai gadu skaitu starp diviem datumiem. Šī funkcija ir noderīgas formulās, ja ir jāaprēķina vecums.

DATEVALUE DATEVALUE Datums un laiks

Konvertē datumu teksta formātā par sērijas numuru

DAVERAGE DAVERAGE Datu bāzes

Atgriež atlasīto datu bāzes ierakstu vidējo vērtību

DAY DAY Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par mēneša dienu

DAYS DAYS Datums un laiks

Atgriež dienu skaitu starp diviem datumiem

DAYS360 DAYS360 Datums un laiks

Aprēķina dienu skaitu starp diviem datumiem, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas

DB DB Finanšu

Atgriež pamatlīdzekļa nolietojumu noteiktā laika periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

DBCS DBCS Tekstas

Maina pusplatuma (vienbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pilna platuma (dubultbaita) rakstzīmēm

DCOUNT DCOUNT Datu bāzes

Datu bāzē saskaita šūnas, kurās ir ietverti skaitļi

DCOUNTA DCOUNTA Datu bāzes

Datu bāzē saskaita aizpildītās šūnas

DDB DDB Finanšu

Atgriež pamatlīdzekļa amortizāciju noteiktā laika periodā, izmantojot ģeometriski degresīvo nolietojuma metodi vai kādu citu norādītu metodi

DEC2BIN DEC2BIN Tehniskā

Konvertē decimālu skaitli par bināru

DEC2HEX DEC2HEX Tehniskā

Konvertē decimālu skaitli par heksadecimālu

DEC2OCT DEC2OCT Tehniskā

Konvertē decimālu skaitli par oktālu

DECIMAL DECIMAL Matemātikas un trigonometrijas

Pārvērš skaitļa tekstuālo attēlojumu konkrētā bāzē par decimālu skaitli

DEGREES DEGREES Matemātikas un trigonometrijas

Konvertē radiānus par grādiem

DELTA DELTA Tehniskā

Pārbauda, vai divas vērtības ir vienādas

DEVSQ DEVSQ Statistiskā

Atgriež noviržu kvadrātu summu

DGET DGET Datu bāzes

Izvelk no datu bāzes vienu ierakstu, kas atbilst norādītajiem kritērijiem

DISC DISC Finanšu

Atgriež vērtspapīra diskonta likmi

DMAX DMAX Datu bāzes

Atgriež maksimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

DMIN DMIN Datu bāzes

Atgriež minimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

DOLLAR DOLLAR Tekstas

Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot $ (dolāra) valūtas formātu

DOLLARDE DOLLARDE Finanšu

Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā daļskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā decimālskaitlis

DOLLARFR DOLLARFR Finanšu

Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā decimālskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā daļskaitlis

DPRODUCT DPRODUCT Datu bāzes

Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā, kas atbilst datu bāzes kritērijiem

DSTDEV DSTDEV Datu bāzes

Novērtē standartnovirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

DSTDEVP DSTDEVP Datu bāzes

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

DSUM DSUM Datu bāzes

Pievieno skaitļus datu bāzes ierakstu kolonnas laukā, kas atbilst kritērijiem

DURATION DURATION Finanšu

Atgriež vērtspapīra ikgadējo ilgumu ar periodiskiem procentu maksājumiem

DVAR DVAR Datu bāzes

Novērtē novirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

DVARP DVARP Datu bāzes

Aprēķina novirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

EDATE EDATE Datums un laiks

Atgriež tā datuma sērijas numuru, kas ir norādīto mēnešu skaits pirms vai pēc sākuma datuma

EFFECT EFFECT Finanšu

Atgriež faktisko gada procentu likmi

ENCODEURL ENCODEURL Tīmekļa

Atgriež URL kodētu virkni

EOMONTH EOMONTH Datums un laiks

Atgriež tā mēneša pēdējās dienas sērijas numuru, kas ir pirms vai pēc noteikta mēnešu skaita

ERF ERF Tehniskā

Atgriež kļūdas funkciju

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Tehniskā

Atgriež kļūdas funkciju

ERFC ERFC Tehniskā

Atgriež papildu kļūdas funkciju

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Tehniskā

Atgriež papildu funkciju ERF, kas ir integrēta starp x un bezgalību

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informācijas

Atgriež kļūdas tipam atbilstošo skaitli

EUROCONVERT EUROCONVERT Pievienojumprogrammas un automatizācijas

Konvertē skaitli uz eiro, konvertē skaitli no eiro uz eirozonas valsts valūtu vai konvertē skaitli no vienas eirozonas valsts valūtas uz otru, izmantojot eiro kā starpnieku (triangulācija).

EVEN EVEN Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam pāra skaitlim

EXACT EXACT Tekstas

Pārbauda, vai divas teksta vērtības ir identiskas

EXP EXP Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistiskā

Atgriež eksponenciālo sadalījumu

EXPONDIST EXPONDIST Saderības

Atgriež eksponenciālo sadalījumu

F.DIST F.DIST Statistiskā

Atgriež F varbūtības sadalījumu

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistiskā

Atgriež F varbūtības sadalījumu

F.INV F.INV Statistiskā

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

F.INV.RT F.INV.RT Statistiskā

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

F.TEST F.TEST Statistiskā

Atgriež F testa rezultātu

FACT FACT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa faktoriālu

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa dubultfaktoriālu

FALSE FALSE Loģiskā

Atgriež loģisko vērtību FALSE

FDIST FDIST Saderības

Atgriež F varbūtības sadalījumu

FILTER FILTER Meklēšanas un atsauces

Filtrē datu diapazonu, pamatojoties uz jūsu definētiem kritērijiem

FILTERXML FILTERXML Tīmekļa

Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath

FINV FINV Statistiskā

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

FISHER FISHER Statistiskā

Atgriež Fišera transformāciju

FISHERINV FISHERINV Statistiskā

Atgriež apgriezto Fišera transformāciju

FIXED FIXED Tekstas

Formatē skaitli kā tekstu ar fiksētu decimāldaļu skaitu

FLOOR FLOOR Saderības

noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

FORECAST FORECAST Statistiskā

Atgriež vērtību lineārā tendencē

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistiskā

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošām (vēsturiskām) vērtībām un izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas (ETS) algoritma AAA versiju

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistiskā

Atgriež prognozētās vērtības ticamības intervālu noteiktā plānotā datumā

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistiskā

Atgriež Excel noteiktas atkārtotas shēmas garumu norādītajā laika sērijā

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistiskā

Atgriež statistisko vērtību kā laika sērijas prognozes rezultātu

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistiskā

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošajām vērtībām

FORMULATEXT FORMULATEXT Meklēšanas un atsauces

Atgriež formulu pie konkrētās atsauces kā tekstu

FREQUENCY FREQUENCY Statistiskā

Atgriež biežuma sadalījumu kā vertikālu masīvu

FTEST FTEST Saderības

atgriež F testa rezultātu

SUMIFS Funkcija Matemātikas un trigonometrijas

Pievieno šūnas diapazonā, kas atbilst vairākiem kritērijiem

FIND, FINDBs Funkcijas FIND un FINDB Tekstas

Atrod vienu teksta vērtību citā (reģistrjutīga funkcija)

LEFT, LEFTBs Funkcijas LEFT un LEFTB Tekstas

No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa kreisi

LEN, LENBs Funkcijas LEN un LENB Tekstas

Atgriež rakstzīmju skaitu teksta virknē

MID, MIDBs Funkcijas MID un MIDB Tekstas

No teksta virknes atgriež noteiktu rakstzīmju skaitu, sākot no norādītās vietas

REPLACE, REPLACEBs Funkcijas REPLACE un REPLACEB Tekstas

Tekstā aizvieto rakstzīmes

RIGHT, RIGHTBs Funkcijas RIGHT un RIGHTB Tekstas

No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa labi

SEARCH, SEARCHBs Funkcijas SEARCH un SEARCHB Tekstas

Atrod vienu teksta vērtību citā (nav reģistrjutīga funkcija)

FV FV Finanšu

Atgriež investīcijas nākotnes vērtību

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Finanšu

Atgriež sākotnējās pamatsummas nākotnes vērtību pēc salikto procentu likmju sērijas attiecināšanas

GAMMA GAMMA Statistiskā

Atgriež gamma funkcijas vērtību

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistiskā

Atgriež gamma sadalījumu

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistiskā

Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

GAMMADIST GAMMADIST Saderības

Atgriež gamma sadalījumu

GAMMAINV GAMMAINV Saderības

Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

GAMMALN GAMMALN Statistiskā

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistiskā

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

GAUSS GAUSS Statistiskā

Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam

GCD GCD Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež lielāko kopīgo dalītāju

GEOMEAN GEOMEAN Statistiskā

Atgriež vidējo ģeometrisko

GESTEP GESTEP Tehniskā

Pārbauda, vai skaitlis ir lielāks par sliekšņa vērtību

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Meklēšanas un atsauces

atgriež rakurstabulas atskaitē glabātos datus

GROWTH GROWTH Statistiskā

Atgriež vērtības eksponenciālā regresijā

HARMEAN HARMEAN Statistiskā

Atgriež vidējo harmonisko

HEX2BIN HEX2BIN Tehniskā

Konvertē heksadecimālu skaitli par bināru

HEX2DEC HEX2DEC Tehniskā

Konvertē heksadecimālu skaitli par decimālu

HEX2OCT HEX2OCT Tehniskā

Konvertē heksadecimālu skaitli par oktālu

HLOOKUP HLOOKUP Meklēšanas un atsauces

Apskata masīva augšējo rindu un atgriež norādītās šūnas vērtību

HOUR HOUR Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par stundu

HYPERLINK HYPERLINK Meklēšanas un atsauces

Izveido saīsni vai īsceļu, kas atver tīkla serverī, iekštīklā vai internetā glabātu dokumentu

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistiskā

Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Saderības

Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

IF IF Loģiskā

Norāda veicamo loģisko testu

IFERROR IFERROR Loģiskā

Atgriež vērtību, ko norādāt, ja formula aprēķina kļūdu; pretējā gadījumā atgriež formulas rezultātu

IFNA IFNA Loģiskā

Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu

IFS IFS Loģiskā

Pārbauda, vai viens vai vairāki nosacījumi ir izpildīti, un atgriež vērtību, kas atbilst pirmajam nosacījumam TRUE.

IMABS IMABS Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa absolūto vērtību (moduli)

IMAGINARY IMAGINARY Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa iedomāto koeficientu

IMARGUMENT IMARGUMENT Tehniskā

Atgriež teta argumentu, radiānos izteiktu leņķi

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa salikto konjugātu

IMCOS IMCOS Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa kosinusu

IMCOSH IMCOSH Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu

IMCOT IMCOT Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa kotangensu

IMCSC IMCSC Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa kosekansu

IMCSCH IMCSCH Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa hiperbolisku kosekansu

IMDIV IMDIV Tehniskā

Atgriež divu saliktu skaitļu dalījumu

IMEXP IMEXP Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa eksponenciālu

IMLN IMLN Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa naturālo logaritmu

IMLOG10 IMLOG10 Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa bāzes 10 logaritmu

IMLOG2 IMLOG2 Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa bāzes 2 logaritmu

IMPOWER IMPOWER Tehniskā

Atgriež saliktu skaitli, kas kāpināts pakāpē ar veselu skaitli

IMPRODUCT IMPRODUCT Tehniskā

Atgriež komplekso skaitļu produktu

IMREAL IMREAL Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa reālo koeficientu

IMSEC IMSEC Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa sekanti

IMSECH IMSECH Tehniskā

Atgriež hiperbolisku salikta skaitļa sekanti

IMSIN IMSIN Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa sinusu

IMSINH IMSINH Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu

IMSQRT IMSQRT Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa kvadrātsakni

IMSUB IMSUB Tehniskā

Atgriež divu saliktu skaitļu starpību

IMSUM IMSUM Tehniskā

Atgriež divu saliktu skaitļu summu

IMTAN IMTAN Tehniskā

Atgriež salikta skaitļa tangensu

INDEX INDEX Meklēšanas un atsauces

Izmanto indeksu, lai no atsauces vai masīva izvēlētos vērtību

INDIRECT INDIRECT Meklēšanas un atsauces

Atgriež ar teksta vērtību norādītu atsauci

INFO INFO Informācijas

Atgriež informāciju par pašreizējo operāciju vidi

INT INT Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim

INTERCEPT INTERCEPT Statistiskā

Atgriež lineārās regresijas līnijas krustpunktu

INTRATE INTRATE Finanšu

Atgriež pilnībā ieguldīta vērtspapīra procentu likmi

IPMT IPMT Finanšu

Atgriež investīcijas procentu maksājumus noteiktā periodā

IRR IRR Finanšu

Atgriež iekšējo ienākumu normu naudas plūsmas sērijai

ISBLANK ISBLANK Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir tukša

ISERR ISERR Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība, izņemot #N/A

ISERROR ISERROR Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība

ISEVEN ISEVEN Informācijas

Atgriež TRUE, ja skaitlis ir pāra skaitlis

ISFORMULA ISFORMULA Informācijas

Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kurā ir formula

ISLOGICAL ISLOGICAL Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir loģiskā vērtība

ISNA ISNA Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir kļūdas vērtība #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība nav teksts

ISNUMBER ISNUMBER Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir skaitlis

ISO.CEILING ISO.CEILING Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitli, kas noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

ISODD ISODD Informācijas

Atgriež TRUE, ja skaitlis ir nepāra skaitlis

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Datums un laiks

Atgriež gada ISO nedēļas numuru konkrētam datumam

ISPMT ISPMT Finanšu

Aprēķina maksātos procentus noteiktā investīciju periodā

ISREF ISREF Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir atsauce

ISTEXT ISTEXT Informācijas

Atgriež TRUE, ja vērtība ir teksts

JIS JIS Tekstas

Maina pusplatuma (vienbaita) rakstzīmes virknē uz pilna platuma (dubultbaita) rakstzīmēm

KURT KURT Statistiskā

Atgriež datu kopas ekscesa koeficientu

LARGE LARGE Statistiskā

Atgriež datu kopas k-to lielāko vērtību

LET ļaut Matemātikas un trigonometrijas

Piešķir nosaukumus aprēķinu rezultātiem, lai atļautu saglabāt starpsummas aprēķinus, vērtības vai definēt nosaukumus formulā

LCM LCM Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež mazāko kopīgo dalāmo

LINEST LINEST Statistiskā

Atgriež parametrus lineārā regresijā

LN LN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa naturālo logaritmu

LOG LOG Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa logaritmu ar noteiktu bāzi

LOG10 LOG10 Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa logaritmu ar bāzi 10

LOGEST LOGEST Statistiskā

Atgriež parametrus eksponenciālā regresijā

LOGINV LOGINV Saderības

Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistiskā

Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistiskā

Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Saderības

Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

LOOKUP LOOKUP Meklēšanas un atsauces

Uzmeklē vērtības vektorā vai masīvā

LOWER LOWER Tekstas

Konvertē tekstu uz mazajiem burtiem

MATCH MATCH Meklēšanas un atsauces

Uzmeklē vērtības atsaucē vai masīvā

MAX MAX Statistiskā

Atgriež argumentu saraksta maksimālo vērtību

MAXA MAXA Statistiskā

Atgriež argumentu saraksta lielāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

MAXIFS MAXIFS Statistiskā

Atgriež maksimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa

MDETERM MDETERM Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež masīva matricas determinantu

MDURATION MDURATION Finanšu

Atgriež Makaolija modificēto vērtspapīra ilgumu ar 100 $ nominālvērtību

MEDIAN MEDIAN Statistiskā

Atgriež doto skaitļu mediānu

MIN MIN Statistiskā

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību

MINA MINA Statistiskā

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

MINIFS MINIFS Statistiskā

Atgriež minimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa.

MINUTE MINUTE Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par minūti

MINVERSE MINVERSE Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež masīva apgriezto matricu

MIRR MIRR Finanšu

Atgriež iekšējo ienākumu normu, kad pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas tiek finansētas ar dažādām likmēm

MMULT MMULT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež divu masīvu matriču reizinājumu

MOD MOD Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež dalījuma atlikumu

MODE MODE Saderības

Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

MODE.MULT MODE.MULT Statistiskā

Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistiskā

Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

MONTH MONTH Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par mēnesi

MROUND MROUND Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitli, kurš noapaļots līdz nepieciešamajam skaitlim

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļu kopas multinomiālu

MUNIT MUNIT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu

N N Informācijas

Atgriež vērtību, kas konvertēta par skaitli

NA NA Informācijas

Atgriež kļūdas vērtību #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistiskā

Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Saderības

Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Datums un laiks

Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Datums un laiks

Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

NOMINAL NOMINAL Finanšu

Atgriež ikgadējo nominālo procentu likmi

NORM.DIST NORM.DIST Statistiskā

Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

NORM.INV NORM.INV Saderības

Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistiskā

Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistiskā

Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

NORMDIST NORMDIST Saderības

Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

NORMINV NORMINV Statistiskā

Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

NORMSDIST NORMSDIST Saderības

Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

NORMSINV NORMSINV Saderības

Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

NOT NOT Loģiskā

Apvērš argumenta loģisko vērtību

NOW NOW Datums un laiks

Atgriež pašreizējā datuma un laika sērijas numuru

NPER NPER Finanšu

Atgriež investīcijas periodu skaitu

NPV NPV Finanšu

Atgriež investīcijas pašreizējo neto vērtību, pamatojoties uz periodisko naudas plūsmu sēriju un diskonta likmi

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Tekstas

Lokāli neatkarīgā veidā pārvērš tekstu par skaitli

OCT2BIN OCT2BIN Tehniskā

Konvertē oktālu skaitli par bināru

OCT2DEC OCT2DEC Tehniskā

Konvertē oktālu skaitli par decimālskaitli

OCT2HEX OCT2HEX Tehniskā

Konvertē oktālu skaitli par heksadecimālu

ODD ODD Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam nepāra skaitlim

ODDFPRICE ODDFPRICE Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pirmais periods ir nepāra

ODDFYIELD ODDFYIELD Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pirmais periods ir nepāra

ODDLPRICE ODDLPRICE Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pēdējais periods ir nepāra

ODDLYIELD ODDLYIELD Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pēdējais periods ir nepāra

OFFSET OFFSET Meklēšanas un atsauces

No dotās atsauces atgriež atsauces nobīdi

OR OR Loģiskā

Atgriež TRUE, ja kāds arguments ir TRUE

PDURATION PDURATION Finanšu

Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību

PEARSON PEARSON Statistiskā

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficientu

PERCENTILE PERCENTILE Saderības

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistiskā

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0–1 neieskaitot

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistiskā

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

PERCENTRANK PERCENTRANK Saderības

Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistiskā

Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0–1 neieskaitot) no datu kopas

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistiskā

Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

PERMUT PERMUT Statistiskā

Atgriež norādītā objektu skaita permutāciju skaitu

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistiskā

Atgriež permutāciju skaitu konkrētajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas

PHI PHI Statistiskā

Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam

PHONETIC PHONETIC Tekstas

No teksta virknes iegūst fonētiskās (furigana) rakstzīmes

PI PI Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež pī vērtību

PMT PMT Finanšu

Atgriež anuitātes periodisko maksājumu

POISSON POISSON Saderības

Atgriež Puasona sadalījumu

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistiskā

Atgriež Puasona sadalījumu

POWER POWER Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa kāpināšanas rezultātu

PPMT PPMT Finanšu

Atgriež investīcijas pamatsummas maksājumus noteiktā periodā

PRICE PRICE Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību vērtspapīriem, par kuru maksā periodiskus procentus

PRICEDISC PRICEDISC Finanšu

Atgriež diskontēta vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību

PRICEMAT PRICEMAT Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, par kuru procentus maksā, kad iestājas dzēšanas datums

PROB PROB Statistiskā

Atgriež varbūtību, ka diapazonā esošās vērtības ir starp divām robežām

PRODUCT PRODUCT Matemātikas un trigonometrijas

Reizina argumentus

PROPER PROPER Tekstas

Katram teksta vērtības vārdam pirmo burtu pārvērš par lielo burtu

PV PV Finanšu

Atgriež investīcijas pašreizējo vērtību

QUARTILE QUARTILE Saderības

Atgriež datu kopas kvartili

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistiskā

Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0–1 neieskaitot

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistiskā

Atgriež datu kopas kvartili

QUOTIENT QUOTIENT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež dalījuma veselā skaitļa daļu

RADIANS RADIANS Matemātikas un trigonometrijas

Konvertē grādus par radiāniem

RAND RAND Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež gadījumskaitli starp 0 un 1

RANDARRAY RANDARRAY Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež nejaušu skaitļu (no 0 līdz 1) masīvu. Taču varat norādīt, cik rindas un kolonnas ir jāaizpilda, minimālā un maksimālā vērtība, kā arī to, vai jāatgriež vesels skaitlis vai decimāldaļas vērtības.

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež gadījumskaitli starp norādītajiem skaitļiem

RANK RANK Saderības

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

RANK.AVG RANK.AVG Statistiskā

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

RANK.EQ RANK.EQ (funkcija RANK.EQ) Statistiskā

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

RATE RATE Finanšu

Atgriež anuitātes procentu likmi par periodu

RECEIVED RECEIVED Finanšu

Atgriež summu, kas jāsaņem, kad iestājas pilnībā investēta vērtspapīra dzēšanas datums

REGISTER.ID REGISTER.ID Pievienojumprogrammas un automatizācijas

Atgriež norādītās dinamisko saišu bibliotēkas (Dynamic Link Library — DLL) vai iepriekš reģistrēta kodu resursa reģistrācijas ID.

REPT REPT Tekstas

Atkārto tekstu norādīto reižu skaitu

ROMAN ROMAN Matemātikas un trigonometrijas

Konvertē arābu ciparu par romiešu ciparu kā tekstu

ROUND ROUND Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

ROUNDUP ROUNDUP Matemātikas un trigonometrijas

Noapaļo skaitli uz augšu virzienā no nulles

ROW ROW Meklēšanas un atsauces

Atgriež atsauces rindas numuru

ROWS ROWS Meklēšanas un atsauces

Atgriež rindu skaitu atsaucē

RRI RRI Finanšu

Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi

RSQ RSQ Statistiskā

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficienta kvadrātu

RTD RTD Meklēšanas un atsauces

Izgūst reāllaika datus no programmas, kas atbalsta COM automatizāciju

SEC SEC Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež leņķa sekanti.

SECH SECH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti

SECOND SECOND Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par sekundi

SEQUENCE SEQUENCE Matemātikas un trigonometrijas

Ģenerē secīgu skaitļu sarakstu masīvā, piemēram, 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež pakāpju sērijas summu, pamatojoties uz formulu

SHEET SHEET Informācijas

Atgriež atsauces lapas numuru

SHEETS SHEETS Informācijas

Atgriež lapu skaitu atsaucē

SIGN SIGN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa zīmi

SIN SIN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež dotā leņķa sinusu

SINH SINH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa hiperbolisko sinusu

SKEW SKEW Statistiskā

Atgriež sadalījuma asimetriju

SKEW.P SKEW.P Statistiskā

Atgriež no populācijas atkarīgo sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret tās vidējo

SLN SLN Finanšu

Atgriež aktīva lineāro amortizāciju vienā periodā

SLOPE SLOPE Statistiskā

Atgriež lineārās regresijas taisnes slīpumu

SMALL SMALL Statistiskā

Atgriež datu kopas k-to mazāko vērtību

SORT SORT Meklēšanas un atsauces

Sakārto diapazona vai masīva saturu

SORTBY SORTBY Meklēšanas un atsauces

Sakārto diapazona vai masīva saturu, pamatojoties uz atbilstošā diapazona vai masīva vērtībām.

SQRT SQRT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež pozitīvu kvadrātsakni

SQRTPI SQRTPI Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež (skaitlis * pī) kvadrātsakni

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistiskā

Atgriež normalizētu vērtību

STDEV STDEV Saderības

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

STDEV.P STDEV.P Statistiskā

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

STDEV.S STDEV.S Statistiskā

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

STDEVA STDEVA Statistiskā

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

STDEVP STDEVP Saderības

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

STDEVPA STDEVPA Statistiskā

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

STEYX STEYX Statistiskā

Atgriež prognozētās y vērtības standarta kļūdu katram x regresijā

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Tekstas

Teksta virknē aizvieto veco tekstu ar jaunu tekstu

SUBTOTAL SUBTOTAL Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež starpsummu sarakstā vai datu bāzē

SUM SUM Matemātikas un trigonometrijas

Saskaita argumentus

SUMIF SUMIF Matemātikas un trigonometrijas

Saskaita šūnas, kas norādītas pēc kādā noteikta kritērija

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež atbilstošo masīva komponentu reizinājumu summu

SUMSQ SUMSQ Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež argumentu kvadrātu summu

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu starpību summu

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu summu summu

SUMXMY2 SUMXMY2 Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību starpību kvadrātu summu

SWITCH SWITCH Loģiskā

Novērtē izteiksmi attiecībā pret vērtību sarakstu un atgriež rezultātu, kas atbilst pirmajai atbilstošajai vērtībai. Ja atbilstību nav, var tikt atgriezta papildu noklusējuma vērtība.

SYD SYD Finanšu

Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā periodā, aprēķinot ar gada ciparu summas metodi

T T Tekstas

Konvertē argumentus par tekstu

T.DIST T.DIST Statistiskā

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistiskā

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistiskā

Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

T.INV T.INV Statistiskā

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju

T.INV.2T T.INV.2T Statistiskā

Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

T.TEST T.TEST Statistiskā

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

TAN TAN Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa tangensu

TANH TANH Matemātikas un trigonometrijas

Atgriež skaitļa hiperbolisko tangensu

TBILLEQ TBILLEQ Finanšu

Atgriež valsts kases vekseļa peļņu, kas ekvivalenta obligācijām

TBILLPRICE TBILLPRICE Finanšu

Atgriež valsts kases vekseļa cenu par 100 $ nominālvērtību

TBILLYIELD TBILLYIELD Finanšu

Atgriež valsts kases vekseļa peļņu

TDIST TDIST Saderības

Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

TEXT TEXT Tekstas

Formatē skaitli un konvertē to par tekstu

TEXTJOIN TEXTJOIN Tekstas

Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm, kā arī iekļauj lietotāja norādītu norobežotāju starp apvienotajām vērtībām. Ja norobežotājs ir tukša teksta virkne, šī funkcija efektīvi savienos diapazonus.

TIME TIME Datums un laiks

Atgriež noteikta laika sērijas numuru

TIMEVALUE TIMEVALUE Datums un laiks

Konvertē laiku teksta formā par sērijas numuru

TINV TINV Saderības

Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

TODAY TODAY Datums un laiks

Atgriež šodienas datuma sērijas numuru

TRANSPOSE TRANSPOSE Meklēšanas un atsauces

Atgriež pārstatītu masīvu

TREND TREND Statistiskā

Atgriež vērtības lineārā regresijā

TRIM TRIM Tekstas

No teksta izņem atstarpes

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistiskā

Atgriež datu kopas iekšējās daļas vidējo

TRUE TRUE Loģiskā

Atgriež loģisko vērtību TRUE

TRUNC TRUNC Matemātikas un trigonometrijas

Saīsina skaitli līdz veselam skaitlim

TTEST TTEST Saderības

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

TYPE TYPE Informācijas

Atgriež skaitli, kas norāda vērtības datu tipu

UNICHAR UNICHAR Tekstas

Atgriež unikoda rakstzīmi, uz kuru atsaucas konkrētā skaitliskā vērtība.

UNICODE UNICODE Tekstas

Atgriež skaitli (koda punktu), kas atbilst teksta pirmajai rakstzīmei

UNIQUE UNIQUE Meklēšanas un atsauces

Atgriež saraksta vai diapazona unikālo vērtību sarakstu

UPPER UPPER Tekstas

Pārvērš tekstu lielajos burtos

VALUE VALUE Tekstas

Konvertē teksta argumentu par skaitli

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Tekstas

Atgriež tekstu no jebkuras norādītās vērtības

VAR VAR Saderības

Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi

VAR.P VAR.P Statistiskā

Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju

VAR.S VAR.S Statistiskā

Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi

VARA VARA Statistiskā

Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

VARP VARP Saderības

Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju

VARPA VARPA Statistiskā

Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

VDB VDB Finanšu

Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā vai daļējā periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

VLOOKUP VLOOKUP Meklēšanas un atsauces

Apskata masīva pirmo kolonnu un pārvietojas pa rindu, lai atgrieztu šūnas vērtību

WEBSERVICE WEBSERVICE Tīmekļa

Atgriež datus no tīmekļa pakalpojuma.

WEEKDAY WEEKDAY Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par nedēļas dienu

WEEKNUM WEEKNUM Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par skaitli, kas norāda nedēļas kārtas skaitli gada laikā

WEIBULL WEIBULL Saderības

Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistiskā

Atgriež Veibula sadalījumu

WORKDAY WORKDAY Datums un laiks

Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Datums un laiks

Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita, izmantojot parametrus, lai norādītu, kuras un cik dienas iekrīt nedēļas nogalē

XIRR XIRR Finanšu

Atgriež tāda naudas plūsmu grafika iekšējo ienākumu normu, kas var nebūt periodisks

XLOOKUP XLOOKUP Meklēšanas un atsauces

Meklē diapazonā vai masīvā un atgriež vienumu, kas atbilst pirmajai atbilstībai, ko atrod. Ja atbilstība nepastāv, tad XLOOKUP var atgriezt tuvāko (aptuveno) atbilstību.

XMATCH XMATCH Meklēšanas un atsauces

Atgriež vienuma relatīvo pozīciju masīvā vai šūnu diapazonā.

XNPV XNPV Finanšu

Atgriež tāda naudas plūsmu grafika pašreizējo neto vērtību, kas var nebūt periodisks

XOR XOR Loģiskā

Atgriež visu argumentu loģisku ekskluzīvu OR

YEAR YEAR Datums un laiks

Konvertē sērijas numuru par gadu

YEARFRAC YEARFRAC Datums un laiks

Atgriež daļu no gada, kas norāda veselu dienu skaitu starp sākuma_datumu un beigu_datumu

YIELD YIELD Finanšu

Atgriež tāda vērtspapīra peļņu, par kuru tiek maksāti periodiski procenti

YIELDDISC YIELDDISC Finanšu

Atgriež diskontēta vērtspapīra, piemēram, valsts kases vekseļa, ikgadējo peļņu

YIELDMAT YIELDMAT Finanšu

Atgriež vērtspapīra gada peļņu, par kuru procentus maksā termiņa beigās

Z.TEST Z.TEST Statistiskā

Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

ZTEST ZTEST Saderības

Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību