Excel IFS funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
IFS IFS

Pārbauda, vai viens vai vairāki nosacījumi ir izpildīti, un atgriež vērtību, kas atbilst pirmajam nosacījumam TRUE..

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/ifs-funkcija-ifs-36329a26-37b2-467c-972b-4a39bd951d45

Citas funkcijas
Atgriež TRUE, ja visi tās argumenti ir TRUE
Atgriež loģisko vērtību FALSE
Norāda veicamo loģisko testu
Atgriež vērtību, ko norādāt, ja formula aprēķina kļūdu; pretējā gadījumā atgriež formulas rezultātu
Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu
Apvērš argumenta loģisko vērtību
Atgriež TRUE, ja kāds arguments ir TRUE
Novērtē izteiksmi attiecībā pret vērtību sarakstu un atgriež rezultātu, kas atbilst pirmajai atbilstošajai vērtībai. Ja atbilstību nav, var tikt atgriezta papildu noklusējuma vērtība.
Atgriež loģisko vērtību TRUE
Atgriež visu argumentu loģisku ekskluzīvu OR