Prijevod funkcije Excel IFS na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
IFS IFS

Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/ifs-opis-funkcije-36329a26-37b2-467c-972b-4a39bd951d45

Ostale funkcije
Vraća Vrijednost TRUE ako je Vrijednost sVih argumenata TRUE
Vraća logičku Vrijednost FALSE
Određuje kOji će se lOgički test izvesti
Vraća određenu Vrijednost ako se formula Vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule
Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza
Mijenja logičku vrijednost svojih arguMenta
Vraća TRUE ako je Vrijednost barem jednog argumenta TRUE
Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost
Vraća logičku Vrijednost TRUE
Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata