Prijevod funkcije Excel AND na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
AND AND

Vraća Vrijednost TRUE ako je Vrijednost sVih argumenata TRUE.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/and-–-opis-funkcije-5f19b2e8-e1df-4408-897a-ce285a19e9d9

Ostale funkcije
Vraća logičku Vrijednost FALSE
Određuje kOji će se lOgički test izvesti
Vraća određenu Vrijednost ako se formula Vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule
Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza
Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE
Mijenja logičku vrijednost svojih arguMenta
Vraća TRUE ako je Vrijednost barem jednog argumenta TRUE
Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost
Vraća logičku Vrijednost TRUE
Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata