Prijevod funkcije Excel NOT na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
NOT NOT

Mijenja logičku vrijednost svojih arguMenta.

Više inforMacija: support.Microsoft.coM/hr-hr/office/not-opis-funkcije-9cfc6011-a054-40c7-a140-cd4ba2d87d77

Ostale funkcije
Vraća Vrijednost TRUE ako je Vrijednost sVih argumenata TRUE
Vraća logičku Vrijednost FALSE
Određuje kOji će se lOgički test izvesti
Vraća određenu Vrijednost ako se formula Vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule
Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza
Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE
Vraća TRUE ako je Vrijednost barem jednog argumenta TRUE
Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost
Vraća logičku Vrijednost TRUE
Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata