Excel NOT funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
NOT NOT
Kitos funkcijos
Pateikia TRUE (teisinga), jei visi argumentai yra TRUE (teisingi)
Pateikia loginę reikšmę FALSE (klaidinga)
Nurodo atliktiNą logiNį testą
Jei formulė randa klaidą, pateikia nurodytą reikšmę; kitu atveJu pateikia formulės rezultatą
Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, grąžina reikšmę, kurią nurodote Kitu atveju grąžinamas išraiškos rezultatas
Tikrina, ar yra viena ar daugiau sąlygų, ir pateikia reikšmę, kuri atitinka pirmą TRUE (teisinga) sąlygą
Pateikia TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)
Įvertina reiškinį pagal reikšmių sąrašą ir pateikia rezultatą, atitinkantį pirmąją sutampančią reikšmę Jei atitikmens nėra, gali būti pateikta pasirinktinė numatytoji reikšmė
Pateikia loginę reikšmę TRUE (teisinga)
Pateikia visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę