Prijevod funkcije Excel IF na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
IF IF

Određuje kOji će se lOgički test izvesti.

Više infOrmacija: suppOrt.micrOsOft.cOm/hr-hr/Office/if-Opis-funkcije-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2

Ostale funkcije
Vraća Vrijednost TRUE ako je Vrijednost sVih argumenata TRUE
Vraća logičku Vrijednost FALSE
Vraća određenu Vrijednost ako se formula Vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule
Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza
Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE
Mijenja logičku vrijednost svojih arguMenta
Vraća TRUE ako je Vrijednost barem jednog argumenta TRUE
Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost
Vraća logičku Vrijednost TRUE
Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata