Preklad funkcie Excel IF do slovenčiny

Slovák Angličtina
IF IF

Určí logický test, ktorý sa má vykonať.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/if-funkcia-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2

Ostatné funkcie
Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE
Vráti logickú hodnotu FALSE
Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca
Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu
Kontroluje splnenie jednej alebo viacerých podmienok a vracia hodnotu, ktorá zodpovedá prvej splnenej podmienke (TRUE)
Zmení logiku argumentu
Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE
Vyhodnotí výraz vzhľadom na zoznam hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou Ak neexistuje žiadna zhoda, môže vrátiť voliteľnú predvolenú hodnotu
Vráti logickú hodnotu TRUE
Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov