Traducerea funcției Excel AND în limba română

Română Engleză
AND AND

Returnează TRUE dacă toate argumentele sunt TRUE.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/and-funcția-and-5f19b2e8-e1df-4408-897a-ce285a19e9d9

Alte funcții
Returnează valoarea logică FALSE
Specifică un test logic de executat
Returnează o valoare specificată de dvs dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei
Returnează o valoare specificată de dvs dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei
Verifică dacă una sau mai multe condiții sunt îndeplinite și returnează o valoare care corespunde primei condiții TRUE
Inversează valoarea logică a argumentului
Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este TRUE
Evaluează o expresie comparând-o cu o listă de valori și returnează rezultatul corespunzător primei valori care se potrivește Dacă nu există nicio potrivire, poate fi returnată o valoare implicită opțională
Returnează valoarea logică TRUE
Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele