Превод на функцията Excel IFS на български

Български Английски
IFS IFS

Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА).

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/ifs-функция-36329a26-37b2-467c-972b-4a39bd951d45

Други функции
Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE
Задава извършването на логическа проверка
Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата
Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза
Връща логическата стойност, противоположна на аргумента
Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE
Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране
Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи
Връща логическата стойност TRUE
Връща логическата стойност FALSE