Превод на функцията Excel XOR на български

Български Английски
XOR XOR

Връща логическо „Изключващо ИЛИ (OR)“ на всички аргументи.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/xor-функция-1548d4c2-5e47-4f77-9a92-0533bba14f37

Други функции
Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE
Задава извършването на логическа проверка
Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата
Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза
Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА)
Връща логическата стойност, противоположна на аргумента
Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE
Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране
Връща логическата стойност TRUE
Връща логическата стойност FALSE