Превод на функцията Excel SWITCH на български

Български Английски
SWITCH SWITCH

Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/switch-функция-47ab33c0-28ce-4530-8a45-d532ec4aa25e

Други функции
Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE
Задава извършването на логическа проверка
Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата
Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза
Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА)
Връща логическата стойност, противоположна на аргумента
Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE
Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи
Връща логическата стойност TRUE
Връща логическата стойност FALSE