Превод на функцията Excel IFERROR на български

Български Английски
IFERROR IFERROR

Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/iferror-функция-c526fd07-caeb-47b8-8bb6-63f3e417f611

Други функции
Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE
Задава извършването на логическа проверка
Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза
Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА)
Връща логическата стойност, противоположна на аргумента
Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE
Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране
Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи
Връща логическата стойност TRUE
Връща логическата стойност FALSE