Excel MDURATION funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
MDURATION MDURATION

Atgriež Makaolija modificēto vērtspapīra ilgumu ar 100 $ nominālvērtību.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/mduration-funkcija-mduration-b3786a69-4f20-469a-94ad-33e5b90a763c

Citas funkcijas
Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru periodiski tiek maksāti procenti
Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru procenti tiek maksāti perioda beigās
Atgriež nolietojumu katrā grāmatvedības periodā, izmantojot nolietojuma koeficientu
Atgriež nolietojumu katram grāmatvedības periodam
Atgriež dienu skaitu no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam
Atgriež dienu skaitu kupona periodā, kurā ietverts apmaksas datums
Atgriež dienu skaitu no apmaksas datuma līdz nākamajam kupona datumam
Atgriež nākamo kupona datumu pēc apmaksas datuma
Atgriež kuponu skaitu, kas maksājami no apmaksas datuma līdz dzēšanas datumam
Atgriež iepriekšējo kupona datumu pirms apmaksas datuma
Atgriež kumulatīvos procentus, kas samaksāti starp diviem periodiem
Atgriež kumulatīvo pamatsummu, kas samaksāta par aizdevumu starp diviem periodiem
Atgriež pamatlīdzekļa nolietojumu noteiktā laika periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi
Atgriež pamatlīdzekļa amortizāciju noteiktā laika periodā, izmantojot ģeometriski degresīvo nolietojuma metodi vai kādu citu norādītu metodi
Atgriež vērtspapīra diskonta likmi
Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā daļskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā decimālskaitlis
Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā decimālskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā daļskaitlis
Atgriež vērtspapīra ikgadējo ilgumu ar periodiskiem procentu maksājumiem
Atgriež faktisko gada procentu likmi
Atgriež investīcijas nākotnes vērtību
Atgriež sākotnējās pamatsummas nākotnes vērtību pēc salikto procentu likmju sērijas attiecināšanas
Atgriež pilnībā ieguldīta vērtspapīra procentu likmi
Atgriež investīcijas procentu maksājumus noteiktā periodā
Atgriež iekšējo ienākumu normu naudas plūsmas sērijai
Aprēķina maksātos procentus noteiktā investīciju periodā
Atgriež iekšējo ienākumu normu, kad pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas tiek finansētas ar dažādām likmēm
Atgriež ikgadējo nominālo procentu likmi
Atgriež investīcijas periodu skaitu
Atgriež investīcijas pašreizējo neto vērtību, pamatojoties uz periodisko naudas plūsmu sēriju un diskonta likmi
Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pirmais periods ir nepāra
Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pirmais periods ir nepāra
Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pēdējais periods ir nepāra
Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pēdējais periods ir nepāra
Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību
Atgriež anuitātes periodisko maksājumu
Atgriež investīcijas pamatsummas maksājumus noteiktā periodā
Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību vērtspapīriem, par kuru maksā periodiskus procentus
Atgriež diskontēta vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību
Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, par kuru procentus maksā, kad iestājas dzēšanas datums
Atgriež investīcijas pašreizējo vērtību
Atgriež anuitātes procentu likmi par periodu
Atgriež summu, kas jāsaņem, kad iestājas pilnībā investēta vērtspapīra dzēšanas datums
Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi
Atgriež aktīva lineāro amortizāciju vienā periodā
Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā periodā, aprēķinot ar gada ciparu summas metodi
Atgriež valsts kases vekseļa peļņu, kas ekvivalenta obligācijām
Atgriež valsts kases vekseļa cenu par 100 $ nominālvērtību
Atgriež valsts kases vekseļa peļņu
Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā vai daļējā periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi
Atgriež tāda naudas plūsmu grafika iekšējo ienākumu normu, kas var nebūt periodisks
Atgriež tāda naudas plūsmu grafika pašreizējo neto vērtību, kas var nebūt periodisks
Atgriež tāda vērtspapīra peļņu, par kuru tiek maksāti periodiski procenti
Atgriež diskontēta vērtspapīra, piemēram, valsts kases vekseļa, ikgadējo peļņu
Atgriež vērtspapīra gada peļņu, par kuru procentus maksā termiņa beigās