Excel ISBLANK funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
ISBLANK ISBLANK

Atgriež TRUE, ja vērtība ir tukša.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/funkcija-is-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665

Citas funkcijas
Atgriež informāciju par šūnas formatējumu, atrašanās vietu vai saturu
Atgriež kļūdas tipam atbilstošo skaitli
Atgriež informāciju par pašreizējo operāciju vidi
Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība, izņemot #N/A
Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība
Atgriež TRUE, ja skaitlis ir pāra skaitlis
Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kurā ir formula
Atgriež TRUE, ja vērtība ir loģiskā vērtība
Atgriež TRUE, ja vērtība ir kļūdas vērtība #N/A
Atgriež TRUE, ja vērtība nav teksts
Atgriež TRUE, ja vērtība ir skaitlis
Atgriež TRUE, ja skaitlis ir nepāra skaitlis
Atgriež TRUE, ja vērtība ir atsauce
Atgriež TRUE, ja vērtība ir teksts
Atgriež vērtību, kas konvertēta par skaitli
Atgriež kļūdas vērtību #N/A
Atgriež atsauces lapas numuru
Atgriež lapu skaitu atsaucē
Atgriež skaitli, kas norāda vērtības datu tipu