Excel ERFC funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
ERFC ERFC

Atgriež papildu kļūdas funkciju.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/erfc-funkcija-erfc-736e0318-70ba-4e8b-8d08-461fe68b71b3

Citas funkcijas
Atgriež modificēto Beseļa funkciju In(x)
Atgriež Beseļa funkciju Jn(x)
Atgriež modificēto Beseļa funkciju Kn(x)
Atgriež Beseļa funkciju Yn(x)
Bināru skaitli konvertē par decimālu
Bināru skaitli konvertē par heksadecimālu
Bināru skaitli konvertē par oktālu
Atgriež divu skaitļu vērtību “Bitwise And”
Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem
Atgriež 2 skaitļu divu bitu vērtību OR
Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem
Atgriež divu skaitļu bitu vērtību “Izņemot Vai“
Konvertē reālos un iedomātos koeficientus par saliktu skaitli
Konvertē skaitli no vienas mērvienību sistēmas citā
Konvertē decimālu skaitli par bināru
Konvertē decimālu skaitli par heksadecimālu
Konvertē decimālu skaitli par oktālu
Pārbauda, vai divas vērtības ir vienādas
Atgriež kļūdas funkciju
Atgriež kļūdas funkciju
Atgriež papildu funkciju ERF, kas ir integrēta starp x un bezgalību
Pārbauda, vai skaitlis ir lielāks par sliekšņa vērtību
Konvertē heksadecimālu skaitli par bināru
Konvertē heksadecimālu skaitli par decimālu
Konvertē heksadecimālu skaitli par oktālu
Atgriež salikta skaitļa absolūto vērtību (moduli)
Atgriež salikta skaitļa iedomāto koeficientu
Atgriež teta argumentu, radiānos izteiktu leņķi
Atgriež salikta skaitļa salikto konjugātu
Atgriež salikta skaitļa kosinusu
Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu
Atgriež salikta skaitļa kotangensu
Atgriež salikta skaitļa kosekansu
Atgriež salikta skaitļa hiperbolisku kosekansu
Atgriež divu saliktu skaitļu dalījumu
Atgriež salikta skaitļa eksponenciālu
Atgriež salikta skaitļa naturālo logaritmu
Atgriež salikta skaitļa bāzes 10 logaritmu
Atgriež salikta skaitļa bāzes 2 logaritmu
Atgriež saliktu skaitli, kas kāpināts pakāpē ar veselu skaitli
Atgriež komplekso skaitļu produktu
Atgriež salikta skaitļa reālo koeficientu
Atgriež salikta skaitļa sekanti
Atgriež hiperbolisku salikta skaitļa sekanti
Atgriež salikta skaitļa sinusu
Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu
Atgriež salikta skaitļa kvadrātsakni
Atgriež divu saliktu skaitļu starpību
Atgriež divu saliktu skaitļu summu
Atgriež salikta skaitļa tangensu
Konvertē oktālu skaitli par bināru
Konvertē oktālu skaitli par decimālskaitli
Konvertē oktālu skaitli par heksadecimālu