Excel WEBSERVICE funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
WEBSERVICE WEBSERVICE
Citas funkcijas
Atgriež URL kodētu virkni
Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath