Exceli WEBSERVICE funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
WEBSERVICE WEBSERVICE

Tagastab andmed veebiteenusest.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/webservice-0546a35a-ecc6-4739-aed7-c0b7ce1562c4

Muud funktsioonid
Tagastab URL-kodeeringuga stringi
Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud Xpathi