Exceli FILTERXML funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
FILTERXML FILTERXML

Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud Xpathi.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/filterxml-4df72efc-11ec-4951-86f5-c1374812f5b7

Muud funktsioonid
Tagastab URL-kodeeringuga stringi
Tagastab andmed veebiteenusest