Excel MINVERSE funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
MINVERSE MINVERSE
Citas funkcijas
Atgriež skaitļa absolūto vērtību
Atgriež skaitļa arkkosinusu
Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko kosinusu
Atgriež skaitļa arktangensu
Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu
Atgriež apkopojumu sarakstā vai datu bāzē
Romiešu ciparu skaitli pārvērš par arābu ciparu skaitli
Atgriež skaitļa arksinusu
Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko sinusu
Atgriež skaitļa arktangensu
Atgriež arktangensu no x un y koordinātēm
Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko tangensu
Pārvērš skaitli par tekstuālu attēlojumu ar attiecīgo bāzi
Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.
Atgriež norādītā objektu skaita kombināciju skaitu
Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju skaitu (ar atkārtojumiem).
Atgriež skaitļa kosinusu
Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu
Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu
Atgriež leņķa kotangensu
Atgriež leņķa kosekansu
Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu
Pārvērš skaitļa tekstuālo attēlojumu konkrētā bāzē par decimālu skaitli
Konvertē radiānus par grādiem
Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam pāra skaitlim
Atgriež
Atgriež skaitļa faktoriālu
Atgriež skaitļa dubultfaktoriālu
Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.
Pievieno šūnas diapazonā, kas atbilst vairākiem kritērijiem
Atgriež lielāko kopīgo dalītāju
Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim
Atgriež skaitli, kas noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma
Piešķir nosaukumus aprēķinu rezultātiem, lai atļautu saglabāt starpsummas aprēķinus, vērtības vai definēt nosaukumus formulā
Atgriež mazāko kopīgo dalāmo
Atgriež skaitļa naturālo logaritmu
Atgriež skaitļa logaritmu ar noteiktu bāzi
Atgriež skaitļa logaritmu ar bāzi 10
Atgriež masīva matricas determinantu
Atgriež divu masīvu matriču reizinājumu
Atgriež dalījuma atlikumu
Atgriež skaitli, kurš noapaļots līdz nepieciešamajam skaitlim
Atgriež skaitļu kopas multinomiālu
Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu
Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam nepāra skaitlim
Atgriež pī vērtību
Atgriež skaitļa kāpināšanas rezultātu
Reizina argumentus
Atgriež dalījuma veselā skaitļa daļu
Konvertē grādus par radiāniem
Atgriež gadījumskaitli starp 0 un 1
Atgriež nejaušu skaitļu (no 0 līdz 1) masīvu. Taču varat norādīt, cik rindas un kolonnas ir jāaizpilda, minimālā un maksimālā vērtība, kā arī to, vai jāatgriež vesels skaitlis vai decimāldaļas vērtības.
Atgriež gadījumskaitli starp norādītajiem skaitļiem
Konvertē arābu ciparu par romiešu ciparu kā tekstu
Noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam
Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli
Noapaļo skaitli uz augšu virzienā no nulles
Atgriež leņķa sekanti.
Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti
Ģenerē secīgu skaitļu sarakstu masīvā, piemēram, 1, 2, 3, 4
Atgriež pakāpju sērijas summu, pamatojoties uz formulu
Atgriež skaitļa zīmi
Atgriež dotā leņķa sinusu
Atgriež skaitļa hiperbolisko sinusu
Atgriež pozitīvu kvadrātsakni
Atgriež (skaitlis * pī) kvadrātsakni
Atgriež starpsummu sarakstā vai datu bāzē
Saskaita argumentus
Saskaita šūnas, kas norādītas pēc kādā noteikta kritērija
Atgriež atbilstošo masīva komponentu reizinājumu summu
Atgriež argumentu kvadrātu summu
Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu starpību summu
Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu summu summu
Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību starpību kvadrātu summu
Atgriež skaitļa tangensu
Atgriež skaitļa hiperbolisko tangensu
Saīsina skaitli līdz veselam skaitlim