Excel DVAR funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
DVAR DVAR

Novērtē novirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/dvar-funkcija-dvar-d6747ca9-99c7-48bb-996e-9d7af00f3ed1

Citas funkcijas
Atgriež atlasīto datu bāzes ierakstu vidējo vērtību
Datu bāzē saskaita šūnas, kurās ir ietverti skaitļi
Datu bāzē saskaita aizpildītās šūnas
Izvelk no datu bāzes vienu ierakstu, kas atbilst norādītajiem kritērijiem
Atgriež maksimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem
Atgriež minimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem
Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā, kas atbilst datu bāzes kritērijiem
Novērtē standartnovirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju
Pievieno skaitļus datu bāzes ierakstu kolonnas laukā, kas atbilst kritērijiem
Aprēķina novirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju