Prijevod funkcije Excel DVAR na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
DVAR DVAR

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi Podataka.

Više informacija: suPPort.microsoft.com/hr-hr/office/dvar-oPis-funkcije-d6747ca9-99c7-48bb-996e-9d7af00f3ed1

Ostale funkcije
Vraća srednju Vrijednost odabranih unosa u bazi podataka
Broji ćelije koje sadrže Brojeve u Bazi podataka
Broji ćelije u Bazi podataka koje nisu prazne
Izdvaja Iz baze podataka jedan zapIs kojI zadovoljava navedenI krIterIj
Vraća najVeću Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Vraća najmanju Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Množi vrijednosti u pojedinoM polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi Podataka
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka
Zbraja brojeve u stupcu polja Zapisa iZ baZe podataka koji Zadovoljavaju kriterij
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka