Prijevod funkcije Excel DCOUNT na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
DCOUNT DCOUNT

Broji ćelije koje sadrže Brojeve u Bazi podataka.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/dcount-opis-funkcije-c1fc7B93-fB0d-4d8d-97dB-8d5f076eaeB1

Ostale funkcije
Vraća srednju Vrijednost odabranih unosa u bazi podataka
Broji ćelije u Bazi podataka koje nisu prazne
Izdvaja Iz baze podataka jedan zapIs kojI zadovoljava navedenI krIterIj
Vraća najVeću Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Vraća najmanju Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Množi vrijednosti u pojedinoM polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi Podataka
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka
Zbraja brojeve u stupcu polja Zapisa iZ baZe podataka koji Zadovoljavaju kriterij
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi Podataka
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka