Prijevod funkcije Excel DSTDEVP na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
DSTDEVP DSTDEVP

Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka.

VIše InformacIja: support.mIcrosoft.com/hr-hr/offIce/dstdevp-opIs-funkcIje-04b78995-da03-4813-bbd9-d74fd0f5d94b

Ostale funkcije
Vraća srednju Vrijednost odabranih unosa u bazi podataka
Broji ćelije koje sadrže Brojeve u Bazi podataka
Broji ćelije u Bazi podataka koje nisu prazne
Izdvaja Iz baze podataka jedan zapIs kojI zadovoljava navedenI krIterIj
Vraća najVeću Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Vraća najmanju Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka
Množi vrijednosti u pojedinoM polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi Podataka
Zbraja brojeve u stupcu polja Zapisa iZ baZe podataka koji Zadovoljavaju kriterij
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi Podataka
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka