Excel DMAX funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
DMAX DMAX

Atgriež maksimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/dmax-funkcija-dmax-f4e8209d-8958-4c3d-a1ee-6351665d41c2

Citas funkcijas
Atgriež atlasīto datu bāzes ierakstu vidējo vērtību
Datu bāzē saskaita šūnas, kurās ir ietverti skaitļi
Datu bāzē saskaita aizpildītās šūnas
Izvelk no datu bāzes vienu ierakstu, kas atbilst norādītajiem kritērijiem
Atgriež minimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem
Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā, kas atbilst datu bāzes kritērijiem
Novērtē standartnovirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju
Pievieno skaitļus datu bāzes ierakstu kolonnas laukā, kas atbilst kritērijiem
Novērtē novirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus
Aprēķina novirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju