Excel OFFSET funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
OFFSET OFFSET

No dotās atsauces atgriež atsauces nobīdi.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/offset-funkcija-offset-c8de19ae-dd79-4b9b-a14e-b4d906d11b66

Citas funkcijas
Atgriež atsauci uz vienu šūnu darblapā kā tekstu
Atgriež apgabalu skaitu atsaucē
No vērtību saraksta izvēlas vērtību
Atgriež atsauces kolonnas numuru
Atgriež kolonnu skaitu atsaucē
Filtrē datu diapazonu, pamatojoties uz jūsu definētiem kritērijiem
Atgriež formulu pie konkrētās atsauces kā tekstu
atgriež rakurstabulas atskaitē glabātos datus
Apskata masīva augšējo rindu un atgriež norādītās šūnas vērtību
Izveido saīsni vai īsceļu, kas atver tīkla serverī, iekštīklā vai internetā glabātu dokumentu
Izmanto indeksu, lai no atsauces vai masīva izvēlētos vērtību
Atgriež ar teksta vērtību norādītu atsauci
Uzmeklē vērtības vektorā vai masīvā
Uzmeklē vērtības atsaucē vai masīvā
Atgriež atsauces rindas numuru
Atgriež rindu skaitu atsaucē
Izgūst reāllaika datus no programmas, kas atbalsta COM automatizāciju
Sakārto diapazona vai masīva saturu
Sakārto diapazona vai masīva saturu, pamatojoties uz atbilstošā diapazona vai masīva vērtībām.
Atgriež pārstatītu masīvu
Atgriež saraksta vai diapazona unikālo vērtību sarakstu
Apskata masīva pirmo kolonnu un pārvietojas pa rindu, lai atgrieztu šūnas vērtību
Meklē diapazonā vai masīvā un atgriež vienumu, kas atbilst pirmajai atbilstībai, ko atrod. Ja atbilstība nepastāv, tad XLOOKUP var atgriezt tuvāko (aptuveno) atbilstību.
Atgriež vienuma relatīvo pozīciju masīvā vai šūnu diapazonā.