Превод на функцията Excel OFFSET на български

Български Английски
OFFSET OFFSET

Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/offset-функция-c8de19ae-dd79-4b9b-a14e-b4d906d11b66

Други функции
Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист
Връща броя на областите в препратка
Избира стойност от списък със стойности
Връща номера на колоната на препратка
Връща броя на колоните в препратка
Филтрира диапазон от данни на базата на дефинирани от вас критерии
Връща формулата в дадена препратка като текст
Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица
Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка
Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет
Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив
Връща препратка, зададена с текстова стойност
Търси стойности във вектор или масив
Търси стойности в препратка или масив
Връща номера на реда на препратка
Връща броя на редовете в препратка
Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация
Сортира съдържанието на диапазон или масив
Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответен диапазон или масив
Връща транспонирания масив
Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон
Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред
Търси диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери Ако не съществува съвпадение, тогава XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение
Връща относителната позиция на даден елемент в масив или диапазон от клетки