Превод на функцията Excel GETPIVOTDATA на български

Български Английски
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA

Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/getpivotdata-функция-8c083b99-a922-4ca0-af5e-3af55960761f

Други функции
Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист
Връща броя на областите в препратка
Избира стойност от списък със стойности
Връща номера на колоната на препратка
Връща броя на колоните в препратка
Филтрира диапазон от данни на базата на дефинирани от вас критерии
Връща формулата в дадена препратка като текст
Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка
Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет
Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив
Връща препратка, зададена с текстова стойност
Търси стойности във вектор или масив
Търси стойности в препратка или масив
Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка
Връща номера на реда на препратка
Връща броя на редовете в препратка
Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация
Сортира съдържанието на диапазон или масив
Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответен диапазон или масив
Връща транспонирания масив
Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон
Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред
Търси диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери Ако не съществува съвпадение, тогава XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение
Връща относителната позиция на даден елемент в масив или диапазон от клетки