Preklad funkcie Excel GETPIVOTDATA do slovenčiny

Slovák Angličtina
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA

Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/getpivotdata-funkcia-8c083b99-a922-4ca0-af5e-3af55960761f

Ostatné funkcie
Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku
Vráti počet oblastí v odkaze
Vyberie hodnotu v zozname hodnôt
Vráti číslo stĺpca odkazu
Vráti počet stĺpcov v odkaze
Filtruje rozsah údajov na základe kritérií, ktoré definujete
Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu
Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky
Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete
Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa
Vráti odkaz určený textovou hodnotou
Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli
Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli
Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu
Vráti číslo riadka odkazu
Vráti počet riadkov v odkaze
Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM
Zoradí obsah rozsahu alebo poľa
Zoradí obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v príslušnom rozsahu alebo poli
Vráti transponovanú maticu poľa
Vráti zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu
Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky
Prehľadáva rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode Ak zhoda neexistuje, XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu
Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek