Превод на функцията Excel HYPERLINK на български

Български Английски
HYPERLINK HYPERLINK

Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/hyperlink-функция-333c7ce6-c5ae-4164-9c47-7de9b76f577f

Други функции
Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист
Връща броя на областите в препратка
Избира стойност от списък със стойности
Връща номера на колоната на препратка
Връща броя на колоните в препратка
Филтрира диапазон от данни на базата на дефинирани от вас критерии
Връща формулата в дадена препратка като текст
Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица
Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка
Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив
Връща препратка, зададена с текстова стойност
Търси стойности във вектор или масив
Търси стойности в препратка или масив
Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка
Връща номера на реда на препратка
Връща броя на редовете в препратка
Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация
Сортира съдържанието на диапазон или масив
Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответен диапазон или масив
Връща транспонирания масив
Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон
Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред
Търси диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери Ако не съществува съвпадение, тогава XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение
Връща относителната позиция на даден елемент в масив или диапазон от клетки