Prijevod funkcije Excel HYPERLINK na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
HYPERLINK HYPERLINK

Stvara prečac ili Skok koji otvara dokument Spremljen na mrežnom poSlužitelju, intranetu ili internetu.

Više informacija: Support.microSoft.com/hr-hr/office/hyperlink-opiS-funkcije-333c7ce6-c5ae-4164-9c47-7de9b76f577f

Ostale funkcije
Vraća referencu u obliku teksta u jednu ćeliju na radnom listu
Vraća broj područja u referenci
Odabire vrijednOst s pOpisa vrijednOsti
Vraća broj stupca u referenci
Vraća broj stupaca u referenci
Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate
Vraća formulu dane reference kao tekst
Vraća podatke spremljene u izVješću zaokretne tablice
Vraća Vrijednost označene ćelije iz najgornjeg retka polja
Odabire vrijednOst iz reference ili pOlja pOmOću indeksa
Vraća referencu označenu tekstnom Vrijednošću
Traži vrijednosTi u vekToru ili polju
Traži vrijednosTi u referenci ili polju
Vraća pomak reference od zadane reference
Vraća broj retka reference
Vraća broj redaka u referenci
Dohvaća poDatke u stvarnom vremenu iz programa koji poDržava COM automatizaciju
Sortiranje sadržaja raspona ili polja
Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju
Vraća transponiranu Vrijednost polja
Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili rasponu
Traži u prvom sTupcu polja i prelazi preko reTka radi vraćanja vrijednosTi ćelije
Pretražuje raspon ili polje i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koje pronađe Ako podudarnost ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbližu (približnu) podudaranje
Vraća relativni položaj stavke u polju ili rasponu ćelija