Prijevod funkcije Excel FILTER na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
FILTER FILTER

Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/filter-opis-funkcije-f4f7cb66-82eb-4767-8f7c-4877ad80c759

Ostale funkcije
Vraća referencu u obliku teksta u jednu ćeliju na radnom listu
Vraća broj područja u referenci
Odabire vrijednOst s pOpisa vrijednOsti
Vraća broj stupca u referenci
Vraća broj stupaca u referenci
Vraća formulu dane reference kao tekst
Vraća podatke spremljene u izVješću zaokretne tablice
Vraća Vrijednost označene ćelije iz najgornjeg retka polja
Stvara prečac ili Skok koji otvara dokument Spremljen na mrežnom poSlužitelju, intranetu ili internetu
Odabire vrijednOst iz reference ili pOlja pOmOću indeksa
Vraća referencu označenu tekstnom Vrijednošću
Traži vrijednosTi u vekToru ili polju
Traži vrijednosTi u referenci ili polju
Vraća pomak reference od zadane reference
Vraća broj retka reference
Vraća broj redaka u referenci
Dohvaća poDatke u stvarnom vremenu iz programa koji poDržava COM automatizaciju
Sortiranje sadržaja raspona ili polja
Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju
Vraća transponiranu Vrijednost polja
Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili rasponu
Traži u prvom sTupcu polja i prelazi preko reTka radi vraćanja vrijednosTi ćelije
Pretražuje raspon ili polje i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koje pronađe Ako podudarnost ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbližu (približnu) podudaranje
Vraća relativni položaj stavke u polju ili rasponu ćelija