Excel T.TEST funkcijas tulkošana latviešu valodā

Latvietis Angļu
T.TEST T.TEST

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību.

Vairāk informācijas: support.microsoft.com/lv-lv/office/t-test-funkcija-t-test-d4e08ec3-c545-485f-962e-276f7cbed055

Citas funkcijas
Atgriež vidējo vērtību datu punktu absolūtajām novirzēm no vidējā
Atgriež argumentu vidējo vērtību
Atgriež argumentu vidējo vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām diapazonā, kas atbilst šiem kritērijiem
Atgriež vairākiem kritērijiem atbilstošo šūnu vidējo vērtību (vidējo aritmētisko)
Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju
Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam
Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību
Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu
Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību
Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju
Atgriež hī kvadrāta sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību
Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju
Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību
Atgriež neatkarības pārbaudi
Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam
Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t sadalījumu
Atgriež korelācijas koeficientu starp divām datu kopām
Saskaita kopējo skaitļu daudzumu argumentu sarakstā
Saskaita kopējo vērtību daudzumu argumentu sarakstā
Diapazonā saskaita tukšās šūnas
Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst dotajiem kritērijiem
Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst vairākiem kritērijiem
Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību
Atgriež izlases kovariācijas koeficientu – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās
Atgriež noviržu kvadrātu summu
Atgriež eksponenciālo sadalījumu
Atgriež F varbūtības sadalījumu
Atgriež F varbūtības sadalījumu
Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu
Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu
Atgriež F testa rezultātu
Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu
Atgriež Fišera transformāciju
Atgriež apgriezto Fišera transformāciju
Atgriež vērtību lineārā tendencē
Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošām (vēsturiskām) vērtībām un izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas (ETS) algoritma AAA versiju
Atgriež prognozētās vērtības ticamības intervālu noteiktā plānotā datumā
Atgriež Excel noteiktas atkārtotas shēmas garumu norādītajā laika sērijā
Atgriež statistisko vērtību kā laika sērijas prognozes rezultātu
Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošajām vērtībām
Atgriež biežuma sadalījumu kā vertikālu masīvu
Atgriež gamma funkcijas vērtību
Atgriež gamma sadalījumu
Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu
Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu
Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu
Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam
Atgriež vidējo ģeometrisko
Atgriež vērtības eksponenciālā regresijā
Atgriež vidējo harmonisko
Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu
Atgriež lineārās regresijas līnijas krustpunktu
Atgriež datu kopas ekscesa koeficientu
Atgriež datu kopas k-to lielāko vērtību
Atgriež parametrus lineārā regresijā
Atgriež parametrus eksponenciālā regresijā
Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu
Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu
Atgriež argumentu saraksta maksimālo vērtību
Atgriež argumentu saraksta lielāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež maksimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa
Atgriež doto skaitļu mediānu
Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību
Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež minimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa.
Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu
Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību
Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu
Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu
Atgriež Pīrsona korelācijas koeficientu
Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0–1 neieskaitot
Atgriež diapazona vērtību k-to procentili
Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0–1 neieskaitot) no datu kopas
Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā
Atgriež norādītā objektu skaita permutāciju skaitu
Atgriež permutāciju skaitu konkrētajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas
Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam
Atgriež Puasona sadalījumu
Atgriež varbūtību, ka diapazonā esošās vērtības ir starp divām robežām
Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0–1 neieskaitot
Atgriež datu kopas kvartili
Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā
Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā
Atgriež Pīrsona korelācijas koeficienta kvadrātu
Atgriež sadalījuma asimetriju
Atgriež no populācijas atkarīgo sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret tās vidējo
Atgriež lineārās regresijas taisnes slīpumu
Atgriež datu kopas k-to mazāko vērtību
Atgriež normalizētu vērtību
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež prognozētās y vērtības standarta kļūdu katram x regresijā
Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)
Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)
Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu
Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju
Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu
Atgriež vērtības lineārā regresijā
Atgriež datu kopas iekšējās daļas vidējo
Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju
Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi
Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības
Atgriež Veibula sadalījumu
Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību