Traducerea funcției Excel CEILING.PRECISE în limba română

Română Engleză
CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/ceiling-precise-funcția-ceiling-precise-f366a774-527a-4c92-ba49-af0a196e66cb

Alte funcții
Returnează valoarea absolută a unui număr
Returnează valoarea arccosinusului unui număr
Returnează inversul cosinusului hiperbolic al unui număr
Returnează arccotangenta unui număr
Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr
Returnează un agregat dintr-o listă sau o bază de date
Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr
Returnează arcsinusul a unui număr
Returnează inversa sinusului hiperbolic a unui număr
Returnează arctangenta unui număr
Returnează arctangenta după coordonatele x și y
Returnează inversa tangentei hiperbolice a unui număr
Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza (rădăcina) dată
Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Returnează numărul de combinări pentru un număr dat de obiecte
Întoarce numărul de combinații (cu repetiții) pentru un număr dat de elemente
Returnează valoarea cosinusului unui număr
Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr
Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr
Returnează cotangenta unui unghi
Returnează cosecanta unui unghi
Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi
Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal
Efectuează conversia radianilor în grade
Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg par
Returnează
Returnează factorialul unui număr
Returnează dublul factorial al unui număr
Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său
Returnează cel mai mare divizor comun
Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg
Returnează un număr care este rotunjit în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Returnează valoarea celui mai mic multiplu comun
Atribuie nume pentru rezultate de calcul, pentru a permite stocarea calculelor intermediare, a valorilor sau definirea numelor dintr-o formulă
Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr
Returnează valoarea logaritmului unui număr într-o bază dată
Returnează valoarea logaritmului în bază 10 al unui număr
Returnează determinantul unei matrice
Returnează matricea inversă a unei matrice
Returnează valoarea produsului matricial a două matrice
Returnează restul unei împărțiri
Returnează un număr rotunjit la multiplul dorit
Returnează valoarea multinomială a unui set de numere
Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată
Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg impar
Returnează valoarea numărului pi
Returnează valoarea unui număr ridicat la o putere
Înmulțește argumentele funcției
Returnează întregul unei împărțiri
Efectuează conversia gradelor în radiani
Returnează un număr aleator între 0 și 1
Returnează o matrice de numere aleatoare între 0 și 1 Cu toate acestea, puteți specifica numărul de rânduri și coloane pentru a completa, valorile minime și maxime și dacă să returnați numere întregi sau valori zecimale
Returnează un număr aleator cuprins între numerele specificate
Efectuează conversia în cifre romane a unui număr cu cifre arabe, ca text
Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre
Rotunjește un număr în jos, înspre zero
Rotunjește un număr în sus, dinspre zero
Returnează secanta unui unghi
Returnează secanta hiperbolică a unui unghi
Generează o listă de numere secvențiale într-o matrice, cum ar fi 1, 2, 3, 4
Returnează suma unei serii de puteri, pe baza formulei
Returnează semnul unui număr
Returnează sinusul unui unghi dat
Returnează sinusul hiperbolic al unui număr
Returnează valoarea pozitivă a rădăcinii pătrate
Returnează valoarea rădăcinii pătrate din (număr * pi)
Returnează subtotalul unei liste sau baze de date
Adună argumentele funcției
Adună conținutul celulelor specificate, după un criteriu dat
Adaugă celulele dintr-o zonă care îndeplinesc mai multe criterii
Returnează suma produselor componentelor unei matrice corespondente
Returnează suma pătratelor argumentelor
Returnează suma diferențelor pătratelor valorilor corespondente din două matrice
Returnează suma sumei pătratelor valorilor corespondente din două matrice
Returnează suma pătratelor diferențelor valorilor corespondente din două matrice
Returnează tangenta unui număr
Returnează tangenta hiperbolică a unui număr
Trunchiază un număr la un întreg