Traducerea funcției Excel ASC în limba română

Română Engleză
ASC ASC

Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la lățime întreagă (pe doi byți) în caractere cu jumătate lățime (pe un byte).

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/funcția-asc-0b6abf1c-c663-4004-a964-ebc00b723266

Alte funcții
Returnează o matrice de valori text din orice zonă specificată
Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar ß (baht)
Returnează caracterul specificat de codul numeric
Elimină din text toate caracterele care nu pot fi imprimate
Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un șir text
Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, dar nu oferă delimitatori și nici nu ignoră argumentele goale
Unește mai multe elemente text într-unul singur
Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la jumătate lățime (pe un byte) în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)
Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar $ (dolar)
Verifică dacă două valori text sunt identice
Găsește o valoare text în interiorul alteia (sensibil la caractere mari și mici)
Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale
Transformă caracterele la jumătate lățime (pe un byte) dintr-un șir în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)
Returnează cele mai din stânga caractere ale unei valori text
Returnează numărul de caractere dintr-un șir text
Efectuează conversia literelor unui text în litere mici
Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir de text începând de la o poziție specificată
Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale
Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un șir text
Scrie cu literă mare prima literă din fiecare cuvânt al unei valori text
Înlocuiește caractere dintr-un text
Repetă textul de un număr dat de ori
Returnează cele mai din dreapta caractere ale unei valori text
Găsește o valoare text în interiorul alteia (nu este sensibil la caractere mari și mici)
Înlocuiește un text vechi cu unul nou, într-un șir text
Efectuează conversia argumentelor în text
Formatează un număr și îi face conversia în text
Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, incluzând un delimitator specificat între fiecare valoare text care va fi combinată Dacă delimitatorul este un șir de text gol, funcția va concatena efectiv zonele
Elimină spațiile din text
Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată
Returnează numărul (punct de cod) care corespunde primului caracter din text
Efectuează conversia literelor textului în majuscule
Efectuează conversia unui argument text în număr
Returnează textul din orice valoare specificată