Exceli ASC funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
ASC ASC

Muudab märgistringis täislaiusega (kahebaidised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidisteks) märkideks.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/funktsioon-asc-0b6abf1c-c663-4004-a964-ebc00b723266

Muud funktsioonid
Annab tulemiks määratud vahemikust teksti väärtuste massiivi
Teisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil
Annab vastuseks koodiga määratud märgi
Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid
Annab vastuseks tekstistringi esimese märgi arvulise koodi
Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti, kuid ei kasuta eraldajat ega argumenti IgnoreEmpty
Ühendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks
Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks
Teisendab arvu tekstiks $ (dollari) valuutavormingu abil
Kontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused
Vormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma
Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik)
Annab vastuseks tekstväärtuse esimesed (vasakpoolseimad) märgid
Annab vastuseks märkide arvu tekstistringis
Annab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast
Asendab tekstis märke
Annab vastuseks tekstiväärtuse parempoolseimad märgid
Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik)
Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) tähed täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks
Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks
Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil
Ekstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid
Muudab tekstväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks
Kordab teksti määratud arv kordi
Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga
Teisendab argumendid tekstiks
Vormindab arvu ja teisendab selle tekstiks
Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti ja lisab iga ühendatava tekstiväärtuse järele teie määratud eraldaja See funktsioon ühendab vahemikud tõhusalt ka siis, kui eraldaja on tühi tekstistring
Eemaldab tekstist tühikud
Annab vastuseks Unicode'i märgi, millele on arvväärtusega viidatud
Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile
Teisendab teksti suurtäheliseks
Teisendab tekstargumendi arvuks
Annab tulemiks teksti mis tahes määratud väärtusest