Tekst funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Annab tulemiks määratud vahemikust teksti väärtuste massiivi

ASC ASC

Muudab märgistringis täislaiusega (kahebaidised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidisteks) märkideks

BAHTTEXT BAHTTEXT

Teisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil

CHAR CHAR

Annab vastuseks koodiga määratud märgi

CLEAN CLEAN

Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid

CODE CODE

Annab vastuseks tekstistringi esimese märgi arvulise koodi

CONCAT CONCAT

Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti, kuid ei kasuta eraldajat ega argumenti IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE

Ühendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks

DBCS DBCS

Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks

DOLLAR DOLLAR

Teisendab arvu tekstiks $ (dollari) valuutavormingu abil

EXACT EXACT

Kontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused

FIXED FIXED

Vormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma

FIND, FINDBs Funktsioonid FIND, FINDB

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik)

LEFT, LEFTBs Funktsioonid LEFT, LEFTB

Annab vastuseks tekstväärtuse esimesed (vasakpoolseimad) märgid

LEN, LENBs Funktsioonid LEN, LENB

Annab vastuseks märkide arvu tekstistringis

MID, MIDBs Funktsioonid MID, MIDB

Annab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast

REPLACE, REPLACEBs Funktsioonid REPLACE, REPLACEB

Asendab tekstis märke

RIGHT, RIGHTBs Funktsioonid RIGHT, RIGHTB

Annab vastuseks tekstiväärtuse parempoolseimad märgid

SEARCH, SEARCHBs Funktsioonid SEARCH, SEARCHB

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik)

JIS JIS

Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) tähed täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks

LOWER LOWER

Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks

NUMBERVALUE NUMBERVALUE

Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil

PHONETIC PHONETIC

Ekstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid

PROPER PROPER

Muudab tekstväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks

REPT REPT

Kordab teksti määratud arv kordi

SUBSTITUTE SUBSTITUTE

Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga

T T

Teisendab argumendid tekstiks

TEXT TEXT

Vormindab arvu ja teisendab selle tekstiks

TEXTJOIN TEXTJOIN

Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti ja lisab iga ühendatava tekstiväärtuse järele teie määratud eraldaja See funktsioon ühendab vahemikud tõhusalt ka siis, kui eraldaja on tühi tekstistring

TRIM TRIM

Eemaldab tekstist tühikud

UNICHAR UNICHAR

Annab vastuseks Unicode’i märgi, millele on arvväärtusega viidatud

UNICODE UNICODE

Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile

UPPER UPPER

Teisendab teksti suurtäheliseks

VALUE VALUE

Teisendab tekstargumendi arvuks

VALUETOTEXT VALUETOTEXT

Annab tulemiks teksti mis tahes määratud väärtusest