Traducerea funcției Excel COVAR în limba română

Română Engleză
COVAR COVAR

Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/covar-funcția-covar-50479552-2c03-4daf-bd71-a5ab88b2db03

Alte funcții
Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială
Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Returnează testul de independență
Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației
Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu
Returnează distribuția exponențială
Returnează distribuția de probabilitate F
Rotunjește un număR în jos, înspRe zeRo
RetuRnează Rezultatul unui test F
Returnează distribuția Gamma
Returnează inversa distribuției cumulative Gamma
Returnează distribuția hipergeometrică
Returnează inversa distribuției cumulative lognormale
Returnează distribuția cumulativă lognormală
Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Returnează distribuția binomială negativă
Returnează inversa distribuției normale cumulative
Returnează distribuția normală cumulativă
Returnează distribuția normală cumulativă standard
Returnează inversa distribuției normale cumulative standard
Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Returnează distribuția Poisson
Returnează cuartila unui set de date
Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion
Calculează abaterea standard pe baza întregii populații
Returnează distribuția t Student
Returnează inversul distribuției t Student
Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Estimează varianța pe baza unui eșantion
Calculează varianța pe baza întregii populații
Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice
Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z