Traducerea funcției Excel CONFIDENCE în limba română

Română Engleză
CONFIDENCE CONFIDENCE

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/funcția-confidence-75ccc007-f77c-4343-bc14-673642091ad6

Alte funcții
Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială
Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Returnează testul de independență
Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche
Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu
Returnează distribuția exponențială
Returnează distribuția de probabilitate F
Rotunjește un număR în jos, înspRe zeRo
RetuRnează Rezultatul unui test F
Returnează distribuția Gamma
Returnează inversa distribuției cumulative Gamma
Returnează distribuția hipergeometrică
Returnează inversa distribuției cumulative lognormale
Returnează distribuția cumulativă lognormală
Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Returnează distribuția binomială negativă
Returnează inversa distribuției normale cumulative
Returnează distribuția normală cumulativă
Returnează distribuția normală cumulativă standard
Returnează inversa distribuției normale cumulative standard
Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Returnează distribuția Poisson
Returnează cuartila unui set de date
Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion
Calculează abaterea standard pe baza întregii populații
Returnează distribuția t Student
Returnează inversul distribuției t Student
Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Estimează varianța pe baza unui eșantion
Calculează varianța pe baza întregii populații
Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice
Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z