Traducerea funcției Excel COMPLEX în limba română

Română Engleză
COMPLEX COMPLEX

Efectuează conversia coeficienților reali și imaginari într-un număr complex.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/complex-funcția-complex-f0b8f3a9-51cc-4d6d-86fb-3a9362fa4128

Alte funcții
Returnează funcția Bessel modificată In(x)
Returnează funcția Bessel Jn(x)
Returnează funcția Bessel modificată Kn(x)
Returnează funcția Bessel Yn(x)
Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem zecimal
Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem hexazecimal
Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem octal
Returnează un „și la nivel de bit” pentru două numere
Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere
Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Returnează un „sau exclusiv” la nivel de biți pentru două numere
Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul
Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem binar
Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem hexazecimal
Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem octal
Testează egalitatea a două valori
Returnează funcția de eroare
Returnează funcția de eroare
Returnează complementara funcției de eroare
Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit
Testează dacă un număr este mai mare decât o valoare de prag
Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem binar
Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem zecimal
Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem octal
Returnează valoarea absolută (modul) a unui număr complex
Returnează coeficientul imaginar al unui număr complex
Returnează argumentul theta, un unghi exprimat în radiani
Returnează conjugata complexă a unui număr complex
Returnează cosinusul unui număr complex
Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex
Returnează cotangenta unui număr complex
Returnează cosecanta unui număr complex
Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex
Returnează câtul a două numere complexe
Returnează exponențiala unui număr complex
Returnează logaritmul natural al unui număr complex
Returnează logaritmul în bază 10 al unui număr complex
Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex
Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă
Returnează produsul unor numere complexe
Returnează coeficientul real al unui număr complex
Returnează secanta unui număr complex
Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex
Returnează sinusul unui număr complex
Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex
Returnează rădăcina pătrată a unui număr complex
Returnează diferența dintre două numere complexe
Returnează suma unor numere complexe
Returnează tangenta unui număr complex
Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem binar
Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem zecimal
Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem hexazecimal