Traducerea funcției Excel CHISQ.INV.RT în limba română

Română Engleză
CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT

Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/chisq-inv-rt-funcția-chisq-inv-rt-435b5ed8-98d5-4da6-823f-293e2cbc94fe

Alte funcții
Returnează media aritmetică a abaterilor absolute ale punctelor de date de la valoarea lor medie
Returnează media aritmetică a argumentelor
Returnează media aritmetică a argumentelor, inclusiv numere, texte și valori logice
Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor dintr-o zonă care îndeplinesc un anumit criteriu
Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor care îndeplinesc mai multe criterii
Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială
Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală
Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu
Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta
Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta
Returnează testul de independență
Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației
Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populație, utilizând o distribuție t Student
Returnează coeficientul de corelație dintre două seturi de date
Contorizează numerele din lista de argumente
Contorizează valorile din lista de argumente
Contorizează numărul de celule goale dintr-o zonă
Contorizează celulele unei zone care corespund unui anumit criteriu
Contorizează numărul de celule dintr-o zonă care întrunesc mai multe criterii
Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche
Returnează covarianța eșantion, media abaterilor produselor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date
Returnează suma pătratelor abaterilor
Returnează distribuția exponențială
Returnează distribuția de probabilitate F
Returnează distribuția de probabilitate F
Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Returnează rezultatul unui test F
Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Returnează transformarea Fisher
Returnează inversa transformării Fisher
Returnează o valoare dintr-o tendință liniară
Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente (istorice), utilizând versiunea AAA a algoritmului ETS (Exponential Triple Smoothing - Netezire exponențială triplă)
Returnează un interval de încredere pentru valoarea prognozată, la data țintă specificată
Returnează lungimea modelului repetitiv pe care îl detectează Excel pentru seria de timp specificată
Returnează o valoare statistică, rezultat al prognozei de serie de timp
Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente
Returnează o distribuție a frecvenței ca matrice verticală
Returnează valoarea funcției Gamma
Returnează distribuția Gamma
Returnează inversa distribuției cumulative Gamma
Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)
Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)
Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard
Returnează media geometrică
Returnează valori dintr-o tendință exponențială
Returnează media armonică
Returnează distribuția hipergeometrică
Returnează intersecția liniei de regresie liniară
Returnează coeficientul Kurt al unui set de date
Returnează a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date
Returnează parametrii unei tendințe liniare
Returnează parametrii unei tendințe exponențiale
Returnează distribuția cumulativă lognormală
Returnează inversa distribuției cumulative lognormale
Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente
Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice
Returnează valoarea maximă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii
Returnează mediana numerelor date
Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente
Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice
Returnează valoarea minimă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii
Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date
Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Returnează distribuția binomială negativă
Returnează distribuția normală cumulativă
Returnează distribuția normală cumulativă standard
Returnează inversa distribuției normale cumulative standard
Returnează inversa distribuției normale cumulative
Returnează coeficientul de corelație Pearson
Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 01, exclusiv
Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (01, exclusiv) al setului de date
Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte
Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor
Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard
Returnează distribuția Poisson
Returnează probabilitatea ca valorile dintr-un interval să fie între două limite
Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor percentile din 01, exclusiv
Returnează cuartila unui set de date
Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Returnează pătratul coeficientului Pearson de corelație a momentelor produselor
Returnează asimetria unei distribuții
Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale
Returnează panta unei regresii liniare
Returnează a k-a valoare minimă dintr-un set de date
Returnează o valoare normalizată
Calculează abaterea standard pe baza întregii populații
Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion
Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice
Calculează abaterea standard pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice
Returnează eroarea standard a valorii estimate y pentru fiecare valoare x din regresie
Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student
Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student
Returnează distribuția t Student
Returnează valoarea t a distribuției t Student ca funcție de probabilitate și grade de libertate
Returnează inversul distribuției t Student
Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Returnează valori dintr-o tendință liniară
Returnează media din interiorul unui set de date
Calculează varianța pe baza întregii populații
Estimează varianța pe baza unui eșantion
Estimează varianța pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice
Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice
Returnează distribuția Weibull
Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z