Traducerea funcției Excel AMORLINC în limba română

Română Engleză
AMORLINC AMORLINC

Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/amorlinc-funcția-amorlinc-7d417b45-f7f5-4dba-a0a5-3451a81079a8

Alte funcții
Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobânzi periodice
Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate
Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar utilizând o rată de amortizare
Returnează numărul de zile de la începutul perioadei cuponului până la data de decontare
Returnează numărul de zile ale perioadei cuponului care conține data de decontare
Returnează numărul de zile de la data de decontare până la data următoare a cuponului
Returnează data următoare a cuponului de după data de decontare
Returnează numărul de cupoane de plată între data de decontare și data maturității
Returnează data anterioară a cuponului, înainte de data de decontare
Returnează dobânda acumulată plătită între două perioade
Returnează capitalul cumulativ plătit la un împrumut, între două perioade
Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării regresive cu rată fixă
Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării dublu-regresive sau altă metodă specificată
Returnează rata de reducere pentru un titlu de valoare
Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca fracție, într-o valoare în dolari exprimată ca număr zecimal
Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca număr zecimal, într-o valoare în dolari exprimată ca fracție
Returnează durata în ani a unui titlu de valoare cu dobândă periodică
Returnează rata efectivă a dobânzii anuale
Returnează valoarea viitoare a unei investiții
Returnează valoarea viitoare a unui capital inițial după aplicarea unei serii de rate de dobânzi compuse
Returnează rata dobânzii pentru un titlu de valoare complet investit
Returnează dobânda de plată pentru o investiție pe o perioadă dată
Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar
Calculează dobânda plătită pe parcursul unei perioade specificate a unei investiții
Returnează durata Macauley modificată pentru o hârtie de valoare cu valoare nominală presupusă de 100 lei
Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar pozitive și negative finanțate la diferite rate
Returnează rata nominală anuală a dobânzii
Returnează numărul de perioade pentru o investiție
Returnează valoarea netă actuală a unei investiții bazată pe o serie de fluxuri de numerar periodice și a unei rate de reducere
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are prima perioadă anormală
Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are prima perioadă anormală
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are ultima perioadă anormală
Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are ultima perioadă anormală
Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată
Returnează plata periodică pentru o anuitate
Returnează plata de capital pentru o investiție pe o perioadă dată
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă periodică
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare cu reducere
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă la maturitate
Returnează valoarea actuală a unei investiții
Returnează rata dobânzii pentru o perioadă de anuitate
Returnează suma primită la maturitate pentru o hârtie de valoare integral investită
Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții
Returnează amortizarea liniară a unui mijloc fix pentru o perioadă
Returnează amortizarea accelerată a unui mijloc fix pentru o perioadă specificată
Returnează rentabilitatea în echivalent-bond pentru un bon de tezaur
Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru un bon de tezaur
Returnează randamentul unui bon de tezaur
Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată sau parțială, utilizând metoda amortizării regresive
Returnează rata internă de rentabilitate pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică
Returnează valoarea actuală netă pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică
Returnează randamentul unui titlu de valoare care plătește dobândă periodic
Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare cu reducere; de exemplu, un bon de tezaur
Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate