Traducerea funcției Excel CELL în limba română

Română Engleză
CELL CELL

Returnează informații despre formatarea, locația sau conținutul unei celule.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/cell-funcția-cell-51bd39a5-f338-4dbe-a33f-955d67c2b2cf

Alte funcții
Returnează un număr ce corespunde unui tip de eroare
Returnează informații despre mediul de operare curent
Returnează TRUE dacă valoarea este necompletată
Returnează TRUE dacă valoarea este orice altă valoare de eroare decât #N/A
Returnează TRUE dacă valoarea este orice valoare de eroare
Returnează TRUE dacă numărul este par
Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă
Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare logică
Returnează TRUE dacă valoarea reprezintă valoarea de eroare #N/A
Returnează TRUE dacă valoarea nu este un text
Returnează TRUE dacă valoarea este un număr
Returnează TRUE dacă numărul este impar
Returnează TRUE dacă valoarea este o referință
Returnează TRUE dacă valoarea este text
Returnează o valoare transformată în număr
Returnează valoarea de eroare #N/A
Returnează numărul foii pentru foaia dată ca referință
Returnează numărul de foi dintr-o referință
Returnează un număr indicând tipul de date al unei valori