Prijevod funkcije Excel CELL na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CELL CELL

Vraća informacije o oblikoVanju, mjestu ili sadržaju ćelije.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/cell-funkcija-cell-51bd39a5-f338-4dbe-a33f-955d67c2b2cf

Ostale funkcije
Vraća broj koji odgoVara Vrsti pogreške
Vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini
Vraća TRUE ako je Vrijednost prazna
Vraća TRUE ako Vrijednost pogreške nije #N/A
Vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj Vrijednosti pogreške
Vraća TRUE ako je broj paran
Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu
Vraća TRUE ako je riječ o logičkoj Vrijednosti
Vraća TRUE ako je Vrijednost pogreške #N/A
Vraća TRUE ako Vrijednost nije tekst
Vraća TRUE ako je Vrijednost broj
Vraća TRUE ako je broj neparan
Vraća TRUE ako je Vrijednost referenca
Vraća TRUE ako je Vrijednost tekst
Vraća Vrijednost pretVorenu u broj
Vraća Vrijednost pogreške #N/A
Vraća broj lista za referentni list
Vraća broj listova u referenci
Vraća broj koji označaVa Vrstu podataka Vrijednosti