Traducerea funcției Excel DAVERAGE în limba română

Română Engleză
DAVERAGE DAVERAGE

Returnează media intrărilor de bază de date selectate.

Mai multe informatii: support.microsoft.com/ro-ro/office/daverage-funcția-daverage-a6a2d5ac-4b4b-48cd-a1d8-7b37834e5aee

Alte funcții
Contorizează celulele care conțin numere într-o bază de date
Contorizează celulele care nu sunt necompletate dintr-o bază de date
Extrage dintr-o bază de date o singură înregistrare care satisface criteriile specificate
Returnează valoarea maximă dintre intrările de bază de date selectate
Returnează valoarea minimă dintre intrările de bază de date selectate
Înmulțește valorile dintr-un anumit câmp de înregistrări care îndeplinesc criteriile dintr-o bază de date
Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date
Calculează abaterea standard pe baza întregii populații de intrări selectate dintr-o bază de date
Adună numerele dintr-o coloană de câmpuri a înregistrărilor dintr-o bază de date care satisfac criteriile specificate
Estimează varianța pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date
Calculează varianța pe baza întregii populații a intrărilor selectate dintr-o bază de date