Exceli DAVERAGE funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
DAVERAGE DAVERAGE

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete keskmise.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/daverage-a6a2d5ac-4b4b-48cd-a1d8-7b37834e5aee

Muud funktsioonid
Loendab andmebaasi lahtrid, mis sisaldavad arve
Loendab andmebaasi lahtrid, mis pole tühjad
Leiab andmebaasist üksikkirje, mis vastab määratud kriteeriumidele
Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete suurima väärtuse
Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete väikseima väärtuse
Korrutab kriteeriumidele vastavate andmebaasikirjete näidatud välja väärtused
Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi standardhälbe
Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete kogumi standardhälbe
Liidab arvud, mis asuvad andmebaasi kriteeriumidele vastavate kirjete väljaveerus
Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi dispersiooni
Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete populatsiooni dispersiooni