Exceli DMIN funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
DMIN DMIN

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete väikseima väärtuse.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/dmin-4ae6f1d9-1f26-40f1-a783-6dc3680192a3

Muud funktsioonid
Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete keskmise
Loendab andmebaasi lahtrid, mis sisaldavad arve
Loendab andmebaasi lahtrid, mis pole tühjad
Leiab andmebaasist üksikkirje, mis vastab määratud kriteeriumidele
Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete suurima väärtuse
Korrutab kriteeriumidele vastavate andmebaasikirjete näidatud välja väärtused
Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi standardhälbe
Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete kogumi standardhälbe
Liidab arvud, mis asuvad andmebaasi kriteeriumidele vastavate kirjete väljaveerus
Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi dispersiooni
Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete populatsiooni dispersiooni